Korupcijos prevencija

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos elektroninio pašto adresu idf@idf.lt

Vertinimo aprašymai:

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/ atsakingus asmenis