Draudėjų teikiami duomenys

Duomenų reikalingų indėlių draudimo išmokoms apskačiuoti struktūra galite pasitikrinti ČIA.