Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219
Tel. 8 5 2135657
Įmonės kodas: 110069451
El. paštas idf@idf.lt

Draudėjų teikiamos ataskaitos

Indėlių draudimo sistemos dalyviai teikia VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” (toliau - draudimo įmonė) duomenis apie pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą, buvusią praėjusio mėnesio paskutinę dieną. Šie duomenys turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 10 dienos. Duomenys teikiami prisijungus prie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" informacinės sistemos, vadovaujantis VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” tarybos 2015 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 02-22-01 (2017 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 02-8-6 redakcija) patvirtintomis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo bei mokėjimo taisyklėmis. (Prašymo formos suteikti prisijungimus prie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" informacinės sistemos - šablonas)

Informacija apie indėlius pagal valiutas turi būti pateikiama vieną kartą per metus, t.y. tik  gruodžio 31 dienai. Pateikiant informaciją pagal valiutas, jei indėlininkas turi sąskaitas įvairiomis valiutomis, kurių bendra suma viršija 100 000 EUR,  pirmiausia įtraukiama indėliai eurais, toliau indėlių pagal valiutas sąskaitų sumos įtraukiamos sumų mažėjimo tvarka, neviršijant 100 000 EUR.

Pvz.: Jeigu 2016 12 31 dienai indėlininko sąskaitose iš viso buvo 30 000 EUR, GBP - 80 000 eurų vertės, NOK - 10 000 eurų vertės ir USD - 25 000 eurų vertės, tuomet indėlininko apdraustųjų indelių pagal valiutas dalis neviršijanti 100 000 EUR, gautųsi tokia: 30 000 eurų ir 70 000 eurų vertės GPD.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai privalo pateikti draudimo įmonei duomenis prisijungus prie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" informacinės sistemos, vadovaujantis VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas” tarybos 2015 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 02-22-01 (2017 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 02-8-6 redakcija) patvirtintomis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų apskaičiavimo bei mokėjimo taisyklėmis, kuriose turi būti nurodyta, ar turi jie teisę teikti papildomas paslaugas – saugoti klientams priklausančius vertybinius popierius ir pinigines lėšas, vykdyti pavedimus klientų sąskaita, ir nurodyta per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų pavedimų klientų sąskaita vertė ir apskaičiuotas draudimo įmokas. Ataskaitos turi būti pateiktos draudimo įmonei iki kiekvienų metų sausio 15 dienos.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyviai, pervesdami  metinę įsipareigojimų investuotojams draudimo įmoką, kurią  turi sumokėti iki tų metų, už kuriuos mokama įmoka, sausio 10 dienos, be atskiro draudimo įmonės pranešimo.