Įmonės struktūra

VĮ "Indėlių ir investicijų draudimo" struktūra patvirtinta finansų ministro 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1K-172.

 Struktura2

Įmonės tarybą sudaro:

  • Tarybos pirmininkas Sigitas Mitkus, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorius;
  • Tarybos pirmininko pavaduotoja Lina Frejutė, Finansų ministerijos įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  • Tarybos narė Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento vyresnioji patarėja;
  • Tarybos narys Gediminas Šimkus, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius;
  • Tarybos narys Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.