Įmonės struktūra

VĮ "Indėlių ir investicijų draudimo" struktūra patvirtinta finansų ministro 2018 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1K-74.

 Įmonės tarybą sudaro:

  • Tarybos pirmininkas Sigitas Mitkus, Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento direktorius;
  • Tarybos pirmininko pavaduotoja Lina Frejutė, Finansų ministerijos Projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  • Tarybos narė Audrutė Dziskienė, Finansų ministerijos Kredito ir mokėjimų rinkų skyriaus patarėja;
  • Tarybos narys Gediminas Šimkus, Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktorius;
  • Tarybos narys Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento direktorė.