Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219
Tel. 8 5 2135657
Įmonės kodas: 110069451
El. paštas idf@idf.lt

Draudiminiai įvykiai

- 2005 metų gegužės 05 dieną buvo iškelta bankroto byla FMĮ „International Market Investments. Draudimo išmokų suma 16-ai investuotojų sudarė 194 673 Lt. Draudimo išmokos bankrutavusios FMĮ „International Market Investments indėlininkams buvo pervestos į investuotojų nurodytas sąskaitas.