Naujienos

B KB KU "Vilniaus taupomoji kasa" indėlininkai raginami atsiimti apdraustas lėšas

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) informuoja, kad B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ (draudžiamasis įvykis – 2014 m. sausio 17 d.) indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos ir jų dar neatsiėmė, suskubtų tą padaryti kol nesibaigė 5 metų terminas.

 

B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams draudimo išmokos bus mokamos iki 2019 m. sausio 17 d.

 

Įmonė ragina B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkus, dėl jiems priklausančių draudimo išmokų, kreiptis į Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

 

Atvykus į Danske Bank A/S Lietuvos filialą dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkai privalo turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

 

Iki aukščiau nurodyto termino indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, jos nebebus toliau mokamos. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos.

 

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: http://iidraudimas.lt arba kreiptis į Įmonę adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu idf@idf.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.