Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219
Tel. 8 5 2135657
Įmonės kodas: 110069451
El. paštas idf@idf.lt

Prašymai

Norėdami gauti informaciją iš mūsų įmonės, atsiųskite mums užpildytą prašymo formą.

Prašymas turi būti pasirašytas.

Prašymų formos:

Fiziniams asmenims 

Juridiniams asmenims 

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu.