Naujienos

BKU „Naftininkų investicijos“ indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad 2019 m. balandžio 30 d. baigė mokėti draudimo išmokas BKU „Naftininkų investicijos“ indėlininkams.

BKU „Naftininkų investicijos“ licencija atšaukta 2014 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Peržiūrėti naujieną

Devynios valstybės institucijos vienija jėgas rizikų valdyme Fintech srityje

 Pasauliniame Fintech inovacijų žemėlapyje ryškiai matoma Lietuva tampa ir su tuo susijusių rizikų valdymo kompetencijų centru. Finansų ministro Viliaus Šapokos iniciatyva devynios šalies institucijos suvienijo jėgas bendram tikslui – operatyviai numatyti galimas rizikas Fintech srityje ir efektyviai jas suvaldyti. Šie ketinimai šiandien patvirtinti pasirašant tarpinstitucinį memorandumą.

Parašus ant memorandumo dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija valdant rizikas finansinių inovacijų ir finansinių technologijų srityje sudėjo finansų ministras Vilius Šapoka, vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Žydrūnas Bartkus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Antoni Mikulskis, Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Raimondas Andrijauskas, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.

 „Lietuva nuo pat pradžių skyrė pakankamai dėmesio atveriant naujas galimybes inovacijoms bei galimoms rizikoms suvaldyti. Dirbdami kartu daug nuveikėme ir pasiekėme, kad Lietuva taptų Fintech centru. Siekiame nuolat būti priekyje, todėl toliau telkiame jėgas, kad įveiktume ateities iššūkius. Institucijos operatyviai keisis informacija Lietuvoje ir užsienyje, prireikus – veiksime nedelsiant, nuolat vertinsime teisės aktus ir esant būtinybei inicijuosime jų pakeitimus“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

 „Indėlių ir investicijų draudimas“ šį memorandumą traktuoja kaip siekiamybę užkirsti kelią neigiamiems padariniams finansų sistemai. O mes, kaip Indėlių draudimo įmonė, savo ruožtu ir toliau dėsime visas įmanomas pastangas rinkos dalyvių indėlininkų ir investuotojų teisėms apsaugoti“, - teigia „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė Aurelija Mažintienė.  

 Memorandumą pasirašiusios institucijos bendradarbiaus tarpusavyje, įskaitant ir keitimąsi informacija apie su finansinių paslaugų teikimu, finansinėmis technologijomis susijusias neteisėtas veikas, pastebėtus riziką keliančius veiksnius, tendencijas, įvykusius incidentus ir priemones, kurių buvo imtasi rizikoms suvaldyti.

 Institucijos pagal savo kompetenciją Lietuvos bankui reguliariai teiks apibendrintą informaciją, taip pat identifikuotus teisinio reguliavimo trūkumus ar reguliavimo poreikį, siekiant sumažinti ar užkirsti kelią neigiamiems padariniams finansų sistemai. Jos taip pat planuoja bendradarbiauti plėtojant ar įsigyjant bendras reguliavimo ir priežiūros technologijų priemones (angl. regulatory and supervisory technology, Regtech ir SupTech), įskaitant kriptoturto sandorių atpažinimo srityje.

 Memorandume numatyta, kad institucijos stiprins savo darbuotojų administracinius gebėjimus finansinių inovacijų ir finansinių technologijų galimų rizikų stebėsenos ir valdymo srityje, kels kompetenciją šioje srityje bei organizuos bendrus specializuotus mokymus finansinių inovacijų ir technologijų galimų rizikų stebėjimo ir valdymo srityse.

 Lietuvos institucijas bendram rizikų valdymui Fintech srityje subūręs finansų ministras Vilius Šapoka yra ne kartą raginęs tiek ES šalių ministrus, tiek ES institucijų vadovus, kad būtina sukurti veiksmingą ES pinigų plovimo prevencijos sistemą.

 

 

Martyno Ambrazo nuotraukos

 

 

Apie Fintech

Finansinių technologijų sektoriaus vystymas Lietuvoje numatytas Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje šios Vyriausybės programoje ir Lietuvos banko veiklos strategijoje. Lietuvos proveržį šioje srityje palankiai vertina tiek naujovėmis vis aktyviau besinaudojantys gyventojai, tiek šalies ir užsienio žiniasklaida (įskaitant BBC, Forbes, Bloomberg), pristatanti Lietuvą kaip pažangai ir inovacijoms atvirą Europos valstybę. Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų sutelktomis pastangomis pasiekti rezultatai finansinių technologijų srityje laikomi vienais geriausių pastarųjų metų viešosios politikos pavyzdžių. Tą pripažino ir Europos Komisija savo pažangos apie Lietuvą ataskaitoje.

 

 

 

Peržiūrėti naujieną


"Naftininkų investicijos" indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

Kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkai iki 2019 m. balandžio 30 d. raginami atsiimti jiems priklausančias draudimo išmokas. 2014 m. balandžio 30 d. kredito unijai „Naftininkų investicijos“ įvyko draudžiamasis įvykis. Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į pasirinktą mokėjimo agentą AB „Citadele“ banką pervedė draudimo išmokas, į kurį nuo 2014 m. gegužės 20 d. kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkai gali kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų atsiėmimo. Šiuo metu bendra AB „Citadele“ bankui pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams siekia 3,43 mln. eurų, skirtų 225 indėlininkams. Indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. 

Peržiūrėti naujieną

Daugiau nei ketvirtadalis BAB banko SNORAS indėlininkų ir investuotojų jau gavo virš 3,6 mln. eurų už neįsigaliojusias obligacijas ir akcijas

2018-09-12

 

Daugiau nei ketvirtadalis BAB banko SNORAS indėlininkų ir investuotojų jau gavo virš 3,6 mln. eurų už neįsigaliojusias obligacijas ir akcijas

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) praneša, kad 3,62 mln. Eur suma jau išmokėta BAB banko SNORAS neišleistų obligacijų ir neregistruotų akcijų turėtojams.

Didžioji dalis šios sumos išmokėta už akcijas – 2,43 mln. Eur 479 akcijų turėtojams, o už obligacijas – 1,19 mln. Eur 117 obligacijų turėtojų. Tai yra daugiau nei ketvirtadalis visų, kuriems šios išmokos priklauso. Draudimo išmokas pagal indėlininkų ir investuotojų prašymus IID pradėjo mokėti rugpjūčio 29 d.

IID tikisi, kad pagrįstus reikalavimus turintys indėlininkai ir investuotojai ir toliau bus tokie aktyvūs teikdami prašymus draudimo išmokoms gauti, ypač per elektroninius valdžios vartus. „Gaunami didžiuliai prašymų dėl draudimo išmokų kiekiai, todėl tikėtina, kad didžioji dalis, o galbūt ir visos draudimo išmokos, idėlininkus ir investuotojus pasieks iki metų galo. Raginame ir toliau teikti prašymus. Suprasdami žmonių prašymų operatyvaus įgyvendinimo svarbą, draudimo išmokas beveik visais atvejais išmokame per trumpesnį nei įstatymais nustatytą 20 darbo dienų terminą“, - sako IID direktorė Aurelija Mažintienė.

IID sulaukia nemažai kreipimųsi išmokėti išmokas už BAB banko SNORAS įsigaliojusias obligacijas. Tačiau už šiuos bankrutavusio banko produktus draudimo išmokos nepriklauso. Tą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgdamas į ankstesnį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) išaiškinimą (2015 m. lapkričio 17 d.). Neįsigaliojusiomis obligacijomis, kurioms taikoma draudimo apsauga, laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

 

 

 

 

Peržiūrėti naujieną

D.U.K. dėl neįsigaliojusių/ neišplatintų BAB banko Snoras akcijų ir obligacijų

2018-08-29

    1. Kaip pateikti prašymą dėl draudimo išmokos už BAB banko Snoras neįsigaliojusias obligacijas/akcijas?

       Prašymą draudimo išmokai gauti galite pateikti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

      a. Per e.valdžios vartus. Jei esate BAB banko Snoras neįsigaliojusių obligacijų/akcijų turėtojas, per e. valdžios vartus Jums reikia užpildyti Prašymą išmokėti draudimo išmoką nurodant, kurią draudimo sistemą pasirenkate (Indėlių draudimo ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą). Gali būti pasirinkta tik viena iš nurodytų sistemų:

      b. Registruotu paštu siunčiant prašymą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo) valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo įmonė), adresu Algirdo g. 31, Vilnius ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro;

      c. Atvykus į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius LT-03219, su galiojančiais asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais ir užpildžius prašymus, kuriuose reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas.

     2. Jei aš turiu neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas ir pasirinkau Indėlių draudimo apsaugą, kokia suma man bus kompensuojama?

Jums kompensuojama 100 proc. visų BAB banko Snoras turėtų indėlių suma iki 100 000 eurų. Apskaičiuojant indėlių draudimo išmoką už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas bus įvertintos visos BAB banko Snoras apskaičiuotos ir išmokėtos indėlių draudimo išmokos, t. y. bendra indėlio draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų.

    3. Jei aš turiu neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas ir pasirinkau Įsipareigojimų investuotojams draudimo apsaugą, kokia suma man bus kompensuojama?

Jums kompensuojama 100 proc. visų BAB banke Snoras turėtų įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų ir 90 proc. įsipareigojimų investuotojams nuo 3 000 eurų iki 22 000 eurų. Didžiausia galima draudimo išmokos suma yra lygi 20 100 eurų, ji yra apskaičiuojama tokiu būdu: 3 000 eurų + (22 000 eurų - 3 000 eurų ) * 90%

    4. Ar galiu už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas pildyti du prašymus? (pvz. už vieną Obligacijų pasirašymo sutartį rinktis Indėlių draudimo apsaugą, o už kitą Obligacijų pasirašymo sutartį rinktis Įsipareigojimų investuotojams draudimo apsaugą)

Jūs galite rinktis tik vieną draudimo apsaugą taikomą neįsigaliojusioms obligacijoms ir tik vieną draudimo apsaugą taikomą neįsigaliojusioms akcijoms.

   5. Ar galiu pateikti Prašymą išmokėti draudimo išmoką per e. valdžios vartus už kitą asmenį?

Ne. Prašymai per e. valdžios vartus teikiami asmeniškai konkretaus asmens.

   6. Kur man kreiptis atstovaujant kitą asmenį?

Atstovaudamas kitą asmenį, Jūs turėtumėte dėl draudimo išmokos mokėjimo kreiptis:

     a. tiesiogiai į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei notaro patvirtintą įgaliojimą, patvirtinantį Jūsų teisę atstovauti draudimo išmokos gavėją, taip pat reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas;

    b. siunčiant registruotą laišką Draudimo įmonei, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219, jame pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir notaro patvirtinto įgaliojimo atstovauti draudimo išmokos gavėją kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens bei užpildytą Prašymo išmokėti draudimo išmoką formą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo).

   7. Kur man kreiptis, jei esu paveldėtojas?

Dėl draudimo išmokos, jei esate paveldėtojas, galite kreiptis:

    a. tiesiogiai į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, notaro patvirtintus paveldėjimo ir/arba nuosavybės teisės liudijimus, kuriuose būtų patvirtintas faktas apie išmokos gavėjo mirtį bei nurodyti paveldėto turto įpėdiniai, bei pats paveldėtas turtas, taip pat reikės nurodyti banko sąskaitą, į kurią Draudimo įmonė perves lėšas;

    b. siunčiant registruotą laišką Draudimo įmonei, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, LT-03219 , jame pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir paveldėjimo ir/arba nuosavybės teisės liudijimus, kuriuose būtų patvirtintas faktas apie išmokos gavėjo mirtį bei nurodyti paveldėto turto įpėdiniai, bei pats paveldėtas turtas, kopijas, patvirtintas notarinius veiksmus turinčio teisę atlikti asmens bei užpildytą Prašymo išmokėti draudimo išmoką formą (Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas pervedimo; Dėl draudimo išmokos už neįsigaliojusias BAB banko Snoras akcijas pervedimo).

   8. Ar per e. valdžios vartus galiu pateikti Prašymą išmokėti draudimo išmoką atstovaudamas įmonę, kuri buvo įsigijusi neįsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas/akcijas?

Taip, jungiantis per e. valdžios vartus Jums reikėtų nurodyti, kad jungiatės kaip juridinis, o ne kaip fizinis asmuo.

 • Jei kreipiatės kaip įmonės vadovas, prašome papildomai pridėti Juridinių asmenų registro išrašą, jame turi matytis esamo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas.
 • Jei kreipiasi kitas įgaliotas asmuo, prašome papildomai pridėti Juridinio asmens vadovo pasirašytą įgaliojimą su juridinio asmens antspaudu (jei juridinis asmuo antspaudą privalo turėti) arba notaro patvirtintą įgaliojimą, arba notarine tvarka patvirtintam įgaliojimui įstatymų nustatyta tvarka prilyginamą dokumentą bei Juridinių asmenų registro išrašą.

   9. Per kiek laiko nuo Prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo man bus išmokėta draudimo išmoka?

Draudimo išmoka bus išmokama ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo pateikimo.

  10. Kaip man žinoti, ar mano pirktos BAB banko Snoras obligacijos yra įsigaliojusios ar neįsigaliojusios?

Neįsigaliojusiomis obligacijomis laikomos tik obligacijos, kurių emisijos numeriai yra Nr. 11 ir Nr. 12 (žiūrėti obligacijų sutarties 1.1 punktą) ir įsigaliojimo data yra po 2011 m. lapkričio 24 d. (žiūrėti obligacijų sutarties 1.10 punktą).

  11. Ką daryti, jei mano pirktos BAB banko Snoras obligacijos yra įsigaliojusios?

Draudimo išmokos asmenims, turėjusiems įsigaliojusias BAB banko Snoras obligacijas, nėra mokamos.

  12. Kiti Jums rūpimi klausimai

Dėl papildomos informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimą kreipkitės į Draudimo įmonę, adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu idf@idf.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.

 

Peržiūrėti naujieną

„Indėlių ir investicijų draudimas“ visiems „Snoro“ neišleistų obligacijų ir neregistruotų akcijų turėtojams išmokės apie 10 milijonų eurų

2018-08-29

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) visiems BAB banko „Snoras“ neišleistų obligacijų ir neregistruotų akcijų turėtojams išmokės draudimo išmokas – nepriklausomai nuo to, ar turėtojai teikė ieškinius teismui, ar ne. Iš viso bus išmokėta apie 10 mln. eurų. „Snoro“ neišleistų obligacijų ir akcijų turėtojai raginami dėl jiems priklausančių draudimo išmokų kreiptis į IID.

Galutinį sprendimą dėl bankrutavusio banko vertybinių popierių statuso priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) - po to, kai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) priėmė prejudicinį sprendimą.

LAT nusprendė, kad neišleistų obligacijų ir neregistruotų akcijų turėtojams priklauso draudimo išmokos pagal Indėlių arba įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemas.

„Tai visiškai nauja situacija Lietuvos finansų sistemoje ir teismų praktikoje, ypač turint galvoje, kad minėtų  vertybinių popierių turėtojai patys turi teisę pasirinkti taikytiną draudimo sistemą – Indėlių draudimo ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo. Nenuostabu, kad procesas užtruko, buvo daugiapakopis ir techniškai sudėtingas. Labai svarbu, kad šiandien visi taškai sudėti, jokių išlygų nėra, todėl mums belieka įgyvendinti ESTT ir LAT sprendimus visiems vertybinių popierių turėtojams vienodomis sąlygomis“, - pažymėjo IID direktorė Aurelija Mažintienė.

Ji rekomenduoja visiems neišleistų obligacijų ir akcijų turėtojams neatidėliojant pateikti IID prašymus ir būtinai nurodyti pasirinktą Indėlių ar Įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemą išmokai gauti. Tai galima padaryti teikiant prašymus šiais būdais:

Pasak A.Mažintienės, sparčiausią procesą užtikrintų prašymų teikimas per e-valdžios vartus.

Atkreipiame dėmesį, kad Draudimo išmokos bus apskaičiuotos pagal BAB banko „Snoras“ perduotus duomenis IID apie asmenų turėtas neįsigaliojusias akcijas ir neįsigaliojusias obligacijas iki draudžiamojo įvykio dienos (2011 m. lapkričio 24 d.), vadovaujantis tą dieną galiojusios LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo redakcijos nuostatomis.

Pažymime, kad draudimo išmokos už įsigaliojusias obligacijas nėra mokamos. Įsigaliojusiomis obligacijomis laikomos tos, kurių emisijų numeriai yra iki 10 (įskaitytinai) ir įsigaliojimo data yra iki 2011 m. lapkričio 24 d., kuomet „Snorui“ buvo panaikinta banko licencija. Tuo atveju, jei nežinote ar Jūsų obligacijos yra įsigaliojusios ar ne, prašome atkreipti dėmesį į Obligacijų pasirašymo sutarties 1.1. punktą (emisijos Nr.) ir 1.10 punktą (įsigaliojimo data). Atkreipiame dėmesį, kad dėl įsigaliojusių obligacijų LAT, atsižvelgdamas į ESTT išaiškinimą, 2015 m. lapkričio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 konstatavo, jog, įsigaliojusios ,,Snoro‘‘ obligacijos nėra nei indėlių, nei įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas, todėl išmokos už šiuos vertybinius popierius nepriklauso.

Peržiūrėti naujieną

BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

BKU „Laikinosios sostinės kreditas“  indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

2018-05-09

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad 2018 m. gegužės 9 d. baigė mokėti draudimo išmokas BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkams.

BKU „Laikinosios sostinės kreditas“ licencija atšaukta 2013 m. gegužės 9 d.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Peržiūrėti naujieną

Bankrutavusių kredito unijų indėlininkai raginami atsiimti draudimo išmokas

 

 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) informuoja, kad šiuo metu, per pasirinktus bankus (draudimo išmokų mokėjimo agentus), yra mokamos draudimo išmokos 11 bankrutuojančių kredito unijų indėlininkams.

Išsamesnė informacija apie kiekvieną kredito uniją, kuriai įvyko draudžiamasis įvykis bei su tuo susijusi informacija pateikta lentelėje žemiau:

Kredito įstaiga

Draudžiamojo įvykio data

 Bankroto administratoriaus kontaktai

Draudimo išmokų mokėjimo agentas

Draudimo išmokų mokėjimo termino pabaiga

Kredito unija Taupkasė

2018-02-13

 UAB „Klaipėdos administratorių biuras“

 biuras@kab.lt

Tel. 8 46 310494

H. Manto g. 2, Klaipėda

 

AB „Citadele“ bankas

(Draudimo išmokos mokamos „Citadele“ banko Kauno padalinyje Savanorių pr. 68)

  2023-02-13

Kredito unija Centro taupomoji kasa

2018-01-16

Justinas Stasiškis

centrounija@kab.lt

Tel. 8 46 310494

Vytauto g. 17, Klaipėda

 UAB Medicinos bankas

(Draudimo išmokos mokamos Vilniaus m. UAB Medicinos bankas padaliniuose)

 

  2023-01-16

Kredito unija „Vilniaus kreditas“

 2017-11-10

Gintautas Vaškelis

gintautas@administratoriai.lt

Tel. 8 5 248 1547

Konstitucijos pr. 12-324, Vilnius

 AB „Citadele“ bankas

 

  2022-11-10

 Namų kredito unija

 2017-09-25

Šalnė Patkauskienė

salne@administratorius.lt

Tel. 8 41 521810

Vilniaus g. 130, Šiauliai

 AB Šiaulių bankas

 

 

 2022-09-25

 Kredito unija "Baltija"

2017-09-25

 Nerijus Činčikas

 info@insolvency.lt

 Tel.  8 64030233

 Antakalnio g. 37-32, Vilnius

AB Šiaulių bankas

 

 

 2022-09-25

Pajūrio kredito unija

2017-03-17

Skaistė Sadauskienė

skaiste@administratoriai.lt

Tel. 8 52734773

Konstitucijos pr. 12-322, Vilnius

UAB Medicinos bankas

(Draudimo išmokos mokamos Klaipėdos ir Palangos m. UAB Medicinos bankas padaliniuose)

 

 2022-03-17

Kredito unija „Žemaitijos iždas“

2017-03-07

Irena Janulionienė

irena.jnl@gmail.com

Tel. 8 68751527

Ukmergės g. 369A, Vilnius

UAB Medicinos bankas

(Draudimo išmokos mokamos Telšių, Plungės ir Mažeikių m. UAB Medicinos bankas padaliniuose)

 

  2022-03-07

Kredito unija „Amber“

2016-09-20

Remigijus Jazbutis

remigijus.jazbutis@gmail.com

Tel. 8 37 222 461

D. Poškos g. 6B-2, Kaunas

UAB Medicinos bankas

(Draudimo išmokos mokamos Vilniaus m. UAB Medicinos bankas padaliniuose)

 2021-09-20

Kredito unija „Naftininkų investicijos“

2014-04-30

UAB „Insolvensa“ (Vėjūnas Klimas)

vejunas@administratorius.lt

Tel. 8 5 2734773

Konstitucijos pr. 12-322, Vilnius

AB „Citadele“ bankas

 

 2019-04-30

Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

2014-01-17

UAB „Verslo konsultantai“ (Romualdas Gogelis)

vtk@verslokonsultantai.lt

Tel. 8 37 201 433,

Panerių g. 51, Vilnius

Vytauto pr. 29, Kaunas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

 2019-01-17

Kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“

2013-05-09

UAB „Verslo konsultantai“ (Romualdas Gogelis)

lsk@verslokonsultantai.lt

Tel. 8 37 201 433,

Panerių g. 51, Vilnius

Vytauto pr. 29, Kaunas

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

 

 2018-05-09

 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Taigi per 5 metus, nuo draudžiamoje įvykio dienos, indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, lėšos grįš į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: http://iidraudimas.lt arba kreiptis į Įmonę adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu idf@idf.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.

 

 

 

Peržiūrėti naujieną

Svarbi informacija „SNORO“ neišleistų obligacijų ir neįsigaliojusių akcijų emisijos pirkėjams: dėl ES Teisingumo teismo sprendimo

 2018-04-03

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) 2018 m. kovo 22 d. priėmė prejudicinį sprendimą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kreipimosi išaiškinti Direktyvų 94/19/EB ir 97/9/EB nuostatas, susijusias su neužregistruotų BAB banko SNORAS akcijų emisijos ir neišleistų šio banko obligacijų pirkėjų teisėmis pagal paminėtas direktyvas.

Šiuo metu svarbu sulaukti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo šių kategorijų bylose, nes:

 

 1. Tai nėra galutinis sprendimas bylose, kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo 267 straipsnį, ESTT priima prejudicinį sprendimą tik dėl Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų aktų, šiuo atveju – dviejų direktyvų nuostatų – išaiškinimo.
 2. ESTT nepasisako dėl konkrečių asmenų teisių gynimo.
 3. Galutinį sprendimą bylose konkrečių asmenų atžvilgiu priima nacionalinis teismas.

 

Lietuvos Aukščiausiajam Teismui atnaujinus civilines bylas  dėl neįsigaliojusios akcijų emisijos ir dėl neišleistų banko obligacijų, jose bus išnagrinėti konkrečių ieškovų reikalavimai ir suformuota nacionalinio teismo praktika šių kategorijų bylose.

Atsižvelgiant į tai, draudimo išmokų mokėjimo asmenims, pervedusiems lėšas apmokėjimui už neišleistas Snoro obligacijas ir neįsigaliojusios emisijos akcijas, klausimas bus sprendžiamas sulaukus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo.

 

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti AB „Citadele“ banke

2018 02 26

 

Kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti AB „Citadele“ banke

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad kredito unijos „Taupkasė“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti AB „Citadele“ banko Kauno padalinyje Savanorių pr. 68.

Kredito unijos indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2018 m. vasario 26 dienos. 

Atvykstant AB „Citadele“ klientų aptarnavimo padalinį dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Atvykus į banką, indėlininkas turės pasirinkti draudimo išmokos atsiėmimo būdą. Draudimo išmoka, už turėtą indėlį kredito unijoje, gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją).

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Europos Sąjungoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijoje „Taupkasė“ siekia 18,68 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 2752. Kredito unijos „Taupkasė“ draudžiamasis įvykis įvyko 2018 m. vasario 13 d.

 

Daugiau informacijos:

 • apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://www.iidraudimas.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.
 • apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite AB „Citadele“ interneto svetainėje citadele.lt arba telefonu 19091.
 • kitais klausimais galite kreiptis į kredito unijos „Taupkasė“ administratorių telefonu (8 5) 2728038

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 17 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 15 iš 17 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2018 metais.

Peržiūrėti naujieną

D.U.K. Kredito unijos nemokumo atveju

D.U.K. Kredito unijos nemokumo atveju

 

Ką turėčiau daryti, kad gaučiau draudimo išmoką, jeigu turėjau indėlį kredito unijoje Taupkasė?

Jeigu turėjote indėlį kredito unijoje Taupkasė (toliau – kredito unija), kuriai yra paskelbtas draudiminis įvykis, Jums reikia kreiptis į  AB „Citadele“ banką (Savanorių pr. 68, Kaunas). VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Draudimo įmonė) pagal iš kredito unijos gautus duomenis apie jūsų turėtą indėlį, apskaičiavo draudimo išmoką ir pervedė į AB „Citadele“ banką.

Kada pradedamos mokėti ir per kiek laiko išmokamos draudimo išmokos?

Draudimo išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudiminio įvykio dienos. Savo draudimo išmoką jūs galėsite atsiimti nuo š. m. vasario 26 d.

Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgauna draudiminio įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka Draudimo įmonė, vadovaudamasi kredito įstaigos draudžiamojo įvykio dienos (t.y. 2018 m.  vasario 13  d.) duomenimis apie indėlininkus ir jų indėlius kredito įstaigoje.  Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir išmokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas):

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais.

Indėlių draudimo išmoka apskaičiuojama taip:

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą vienam indėlininkui, susumuojami visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi vieno indėlininko (įskaitant indėlininko juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) tinkami drausti indėliai visomis valiutomis, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, ir indėlių draudžiamojo įvykio dieną priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos palūkanos už tinkamus drausti indėlius.

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą, į indėlininko įsipareigojimus kredito įstaigai neatsižvelgiama. Jeigu tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam bendraturčiui lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip. Jeigu tinkamas drausti indėlis yra depozitinėje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai, kuriems priklauso depozitinėje sąskaitoje laikomos lėšos, pagal jiems priklausančią indėlio dalį. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Didesnė negu 100 000 eurų indėlių draudimo išmokos suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai, įgyti Įstatymo 4 str. 2 dalyje nustatytais pagrindais.   

Ar draudimo išmoka man bus išmokėta kartu su palūkanomis?

Taip. Draudimo išmoka mokama kartu su priskaičiuotomis palūkanomis.

Palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už terminą iki draudiminio įvykio dienos, taigi iki 2018 m. vasario 13 d.

 

Jeigu aš turiu daugiau negu 100 000 eurų kredito unijoje, ar tai reiškia, kad aš prarasiu savo pinigus?

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Didesnė nei 100 000 eurų indėlių draudimo suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

- už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;

- už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal Įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų; - už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Indėlininkai, kurių indėlis viršija apdraustą sumą ir neatitinka aukščiau įvardintų sąlygų, įgis teisę dalyvauti bankroto procese t.y. teikti kreditorinį reikalavimą kartu su kitais kreditoriais.

 

Kaip elgtis asmenims, kurie kredito unijoje turėjo kelias sąskaitas?

Draudimo išmokos mokamos indėlininkui, o ne sąskaitai. Taigi, asmenims, turintiems kelias sąskaitas vienoje kredito unijoje, bus išmokėta viena bendra draudimo išmoka, kurios dydis negali viršyti maksimalios išmokos sumos.

 

Mano pinigai bendroje sąskaitoje su keliais asmenimis. Kaip tokiu atveju bus išmokama išmoka?

Tuo atveju, jeigu asmuo, atidarydamas bendrą sąskaitą kredito įstaigoje, kredito įstaigai nurodė, kad atidaroma sąskaita yra bendra sąskaita, ir kredito įstaigai pateikė asmenų, kurie turi teises į bendroje sąskaitoje laikomus indėlius, tapatybę patvirtinančius dokumentus teisės aktų ir kredito įstaigos nustatyta tvarka, tai skaičiuojant draudimo išmoką, tokioje sąskaitoje esantys pinigai bus padalinami lygiomis dalimis (išskyrus kai turimi duomenys rodo kitaip) į tiek dalių, kiek yra sąskaitos turėtojų ir sąskaitos turėtojams priklausys atitinkamo dydžio draudimo išmoka, bet ne didesnė nei maksimali.  

 

Koks valiutos kursas naudojamas konvertuojant mano sąskaitos likutį užsienio valiuta į eurus?

Už tinkamus drausti indėlius užsienio valiuta indėlių draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal indėlių draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį (skelbiama Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt)

Ar pajinis įnašas laikomas indėliu ir už jį gausiu draudimo išmoką?

Pajinis įnašas nėra laikomas indėliu ir jam netaikoma Įstatyme nustatyta  indėlių draudimo apsauga, t.y. draudimo išmoka nemokama.

Kokiais atvejais draudimo išmoka nėra mokama?

Indėlių draudimo objektai nėra ir indėlių draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavas lėšas;

3) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėlius;

5) valdymo įmonių indėlius;

6) finansų maklerio įmonių indėlius;

7) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

10) pensijų fondų indėlius;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėlius;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

15) Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

 

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos Taupkasė indėlininkams bus išmokėta apie 18 mln. eurų

2018 02 13

 

Kredito unijos Taupkasė indėlininkams bus išmokėta apie 18 mln. eurų

 

2018 m. vasario 13 d. Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją Taupkasė nemokia, atšaukė veiklos licenciją ir kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, planuoja išmokėti apie 18 mln. eurų.

Draudimo išmokos bus apskaičiuotos ir pervestos į draudimo įmonės pasirinktą kredito įstaigą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų laikotarpį, t.y. iki 2018 m. kovo 14 d.  Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų  gauti laiku ir įstatymo nustatyta tvarka“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė. 

Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unijos Taupkasė laikinasis administratorius. Todėl kredito unijos Taupkasė indėlininkams dėl draudimo išmokų niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia niekam teikti duomenų apie turėtus indėlius.

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Paskelbus šią informaciją,  indėlininkai galės kreiptis į nurodytą kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijos Taupkasė indėlininkams – virš 18 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 2600.

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) finansų įstaigų indėlius;

4) valdymo įmonių indėlius;

5) finansų maklerio įmonių indėlius;

6) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

7) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

8) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

9) pensijų fondų indėlius;

10) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

11) Lietuvos banko indėlius;

12) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

13) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

 

Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų

 

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 17 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 15 iš 17 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2018 metais.

 

 

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti UAB Medicinos banke

2018 02 06

 

Kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti UAB Medicinos banke

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad kredito unijos Centro taupomoji kasa indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti bet kuriame iš 9  UAB Medicinos banko padalinių, įsikūrusių Vilniaus mieste. UAB Medicinos banko centrinė būstinė įsikūrusi Pamėnkalnio g. 40, Vilnius.

Kredito unijų indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2018 m. vasario 6 dienos. 

Atvykstant į UAB Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Atvykus į banką, indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją).

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Europos Sąjungoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijoje Centro taupomoji kasa siekia 10,56 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 1000. Kredito unijos Centro taupomoji kasa draudžiamasis įvykis įvyko 2018 m. sausio 16 d.

 

Daugiau informacijos:

 • apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://www.iidraudimas.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.
 • apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite UAB Medicinos bankas interneto svetainėje http://www.medbank.lt/  arba telefonu  8 800 60 700

  

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 16 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 14 iš 16 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2018 metais.

 

Peržiūrėti naujieną

BKU „Švyturio taupomoji kasa“ ir BKU Nacionalinės kredito unijos indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

 2018-01-24

BKU „Švyturio taupomoji kasa“ ir BKU Nacionalinės kredito unijos indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad 2018 m. sausio 24 d. baigė mokėti draudimo išmokas BKU „Švyturio taupomoji kasa“ ir BKU Nacionalinės kredito unijos  indėlininkams.

BKU „Švyturio taupomoji kasa“ ir BKU Nacionalinės kredito unijos licencijos atšauktos 2013 m. sausio 24 d.

LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Indėlininkų neatsiimtos draudimo išmokos bus grąžintos į Indėlių draudimo fondą.

Peržiūrėti naujieną

D.U.K. Kredito unijos nemokumo atveju

D.U.K. Kredito unijos nemokumo atveju

 

Ką turėčiau daryti, kad gaučiau draudimo išmoką, jeigu turėjau indėlį kredito unijoje Centro taupomoji kasa?

Jeigu turėjote indėlį kredito unijoje Centro taupomoji kasa (toliau – kredito unija), kuriai yra paskelbtas draudiminis įvykis, Jums reikia kreiptis į  UAB Medicinos banką. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  (toliau – Draudimo įmonė) pagal iš kredito unijos gautus duomenis apie jūsų turėtą indėlį, apskaičiavo draudimo išmoką ir pervedė į UAB Medicinos banką.

Draudimo įmonė informuoja, kad kredito unijos indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti bet kuriame iš 9  UAB Medicinos banko padalinių, įsikūrusių Vilniaus mieste. UAB Medicinos banko centrinė būstinė įsikūrusi Pamėnkalnio g. 40, Vilnius.

Kada pradedamos mokėti ir kiek laiko išmokamos draudimo išmokos?

Draudimo išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudiminio įvykio dienos.

Savo draudimo išmoką jūs galėsite atsiimti nuo š.m. vasario 6 d.

Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgauna draudiminio įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka Draudimo įmonė, vadovaudamasi kredito įstaigos draudžiamojo įvykio dienos (t.y. 2018 m.  sausio 16  d.) duomenimis apie indėlininkus ir jų indėlius kredito įstaigoje.  Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir išmokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas):

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais.

Indėlių draudimo išmoka apskaičiuojama taip:

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą vienam indėlininkui, susumuojami visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi vieno indėlininko (įskaitant indėlininko juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) tinkami drausti indėliai visomis valiutomis, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, ir indėlių draudžiamojo įvykio dieną priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos palūkanos už tinkamus drausti indėlius.

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą, į indėlininko įsipareigojimus kredito įstaigai neatsižvelgiama. Jeigu tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam bendraturčiui lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip. Jeigu tinkamas drausti indėlis yra depozitinėje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai, kuriems priklauso depozitinėje sąskaitoje laikomos lėšos, pagal jiems priklausančią indėlio dalį. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Didesnė negu 100 000 eurų indėlių draudimo išmokos suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai, įgyti Įstatymo 4 str. 2 dalyje nustatytais pagrindais.   

Ar draudimo išmoka man bus išmokėta kartu su palūkanomis?

Taip. Draudimo išmoka mokama kartu su priskaičiuotomis palūkanomis.

Palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už terminą iki draudiminio įvykio dienos, taigi iki 2018 m. sausio 16 d.

Jeigu aš turiu daugiau negu 100 000 eurų kredito unijoje, ar tai reiškia, kad aš prarasiu savo pinigus?

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Didesnė nei 100 000 eurų indėlių draudimo suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

- už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;

- už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal Įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų; - už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Indėlininkai, kurių indėlis viršija apdraustą sumą ir neatitinka aukščiau įvardintų sąlygų, įgis teisę dalyvauti bankroto procese t.y. teikti kreditorinį reikalavimą kartu su kitais kreditoriais.

Kaip elgtis asmenims, kurie kredito unijoje turėjo kelias sąskaitas?

Draudimo išmokos mokamos indėlininkui, o ne sąskaitai. Taigi, asmenims, turintiems kelias sąskaitas vienoje kredito unijoje, bus išmokėta viena bendra draudimo išmoka, kurios dydis negali viršyti maksimalios išmokos sumos.

Mano pinigai bendroje sąskaitoje su keliais asmenimis. Kaip tokiu atveju bus išmokama išmoka?

Tuo atveju, jeigu asmuo, atidarydamas bendrą sąskaitą kredito įstaigoje, kredito įstaigai nurodė, kad atidaroma sąskaita yra bendra sąskaita, ir kredito įstaigai pateikė asmenų, kurie turi teises į bendroje sąskaitoje laikomus indėlius, tapatybę patvirtinančius dokumentus teisės aktų ir kredito įstaigos nustatyta tvarka, tai skaičiuojant draudimo išmoką, tokioje sąskaitoje esantys pinigai bus padalinami lygiomis dalimis (išskyrus kai turimi duomenys rodo kitaip) į tiek dalių, kiek yra sąskaitos turėtojų ir sąskaitos turėtojams priklausys atitinkamo dydžio draudimo išmoka, bet ne didesnė nei maksimali.  

Koks valiutos kursas naudojamas konvertuojant mano sąskaitos likutį užsienio valiuta į eurus?

Už tinkamus drausti indėlius užsienio valiuta indėlių draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal indėlių draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį (skelbiama Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt).

Ar pajinis įnašas laikomas indėliu ir už jį gausiu draudimo išmoką?

Pajinis įnašas nėra laikomas indėliu ir jam netaikoma Įstatyme nustatyta  indėlių draudimo apsauga, t.y. draudimo išmoka nemokama.

Kokiais atvejais draudimo išmoka nėra mokama?

Indėlių draudimo objektai nėra ir indėlių draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavas lėšas;

3) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėlius;

5) valdymo įmonių indėlius;

6) finansų maklerio įmonių indėlius;

7) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

10) pensijų fondų indėlius;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėlius;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

15) Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkams bus išmokėta virš 10 mln. eurų

2018 01 16

 

Kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkams bus išmokėta virš 10 mln. eurų

 

2018 m. sausio 16 d. Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Centro taupomoji kasa“ nemokia ir jai bus inicijuojama bankroto byla. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, planuoja išmokėti apie 10,4 mln. eurų.

Draudimo išmokos bus išmokėtos į draudimo įmonės pasirinktą kredito įstaigą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų laikotarpį, t.y.  iki 2018 m. vasario 13 d.  Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų  gauti laiku ir įstatymo nustatyta tvarka“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė. 

Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija „Centro taupomoji kasa“. Todėl kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkams dėl draudimo išmokų niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia niekam teikti duomenų apie turėtus indėlius.

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Paskelbus šią informaciją,  indėlininkai galės kreiptis į nurodytą kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijos „Centro taupomoji kasa“ indėlininkams – virš 10 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 1000.

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) finansų įstaigų indėlius;

4) valdymo įmonių indėlius;

5) finansų maklerio įmonių indėlius;

6) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

7) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

8) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

9) pensijų fondų indėlius;

10) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

11) Lietuvos banko indėlius;

12) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

13) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

 

Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų

 

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 16 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 14 iš 16 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2018 metais.

 

Peržiūrėti naujieną

Bankrutavusių kredito unijų indėlininkai raginami atsiimti apdraustas lėšas

 

 VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – Įmonė) informuoja, kad šiuo metu 11 bankrutavusių kredito unijų – „Švyturio taupomoji kasa“ (draudžiamasis įvykis – 2013-01-24), Nacionalinė kredito unija (draudžiamasis įvykis – 2013-01-24), „Laikinosios sostinės kreditas“ (draudžiamojo įvykio data – 2013-05-09), „Vilniaus taupomoji kasa“ (draudžiamasis įvykis – 2014-01-17), „Naftininkų investicijos“ (draudžiamasis įvykis – 2014-04-30), „Amber“ (draudžiamasis įvykis – 2016-09-20), „Žemaitijos iždas“ (draudžiamasis įvykis – 2017-03-07), Pajūrio kredito unijos (draudžiamasis įvykis – 2017-03-17), Namų kredito unija (draudžiamasis įvykis – 2017-09-25), „Baltija“ (draudžiamasis įvykis – 2017-09-25),   „Vilniaus kreditas“ (draudžiamasis įvykis įvyko – 2017-11-10) indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos ir jų dar neatsiėmė, suskubtų tą padaryti kol nesibaigė 5 metų terminas. Šiuo metu aukščiau nurodytų kredito unijų  indėlininkai iš viso neatsiėmė 20,1 mln. eurų.

Įmonė ragina suskubti atsiimti draudimas išmokas bankrutavusių kredito unijų „Švyturio taupomoji kasa“ ir Nacionalinė kredito unija indėlininkus, kadangi draudimo išmokos šių kredito unijų indėlininkams bus baigtos mokėti 2018 metų pradžioje.

Atkreipiame dėmesį, kad kredito unijų „Švyturio taupomoji kasa“, Nacionalinė kredito unija, „Laikinosios sostinės kreditas“, „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti per Įmonės pasirinką draudimo išmokų mokėjimo agentą – Danske Bank A/S Lietuvos filialą, „Naftininkų investicijos“ ir „Vilniaus kreditas“ indėlininkai per AB „Citadele“ banką, „Amber“, „Žemaitijos iždas“, Pajūrio kredito unijų indėlininkai per UAB Medicinos banką, o Namų kredito unijos ir „Baltija“ indėlininkai per AB Šiaulių banką.

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos. Taigi per 5 metus, nuo draudžiamoje įvykio dienos, indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, lėšos grįš į Indėlių draudimo fondą.

Daugiau informacijos apie draudimo išmokų išmokėjimo tvarką galite rasti: http://iidraudimas.lt arba kreiptis į Įmonę adresu Algirdo g. 31, Vilnius, el. paštu idf@idf.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.

 

 

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti „Citadele“ banke

2017 11 28

 

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti „Citadele“ banke

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti bet kuriame iš 8 „Citadele“ banko padalinių, įsikūrusių 6 Lietuvos miestuose.

Kredito unijų indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2017 m. lapkričio 28 dienos

Atvykstant į „Citadele“ banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Atvykus į banką, indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją).

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijoje „Vilniaus kreditas“ siekia 20,4 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 1247. Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ draudžiamasis įvykis įvyko 2017 m. lapkričio 10 d.

Daugiau informacijos:

 • apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://www.iidraudimas.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.
 • apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite „Citadele“ bankas interneto svetainėje citadele.lt arba telefonu 19091.

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio

indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu

draudimo išmokos jau bus išmokėtos 15 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 13 iš 15 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2017 metais.

  

Apie „Citadele” grupę

 

„Citadele“ grupė yra valdoma iš Latvijos, o jos dukterinės įmonės ir filialai veikia Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Šveicarijoje. „Citadele“ bankas tvarko atsiskaitymus ir mokėjimus kortelėmis, teikia kreditavimo, investicines, lizingo ir turto valdymo paslaugas, taip pat siūlo daug išskirtinių ir unikalų produktų. „Citadele“ banko vizija – tapti geriausiu finansinių paslaugų teikėju Baltijos šalyse tiek fiziniams asmenims, tiek ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms.

 

 

 

 

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos "Vilniaus kreditas" indėlininkams bus išmokėta apie 22 mln. eurų

2017 11 10

 

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams bus išmokėta apie 22 mln. eurų

 

2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Vilniaus kreditas“ nemokia ir jai bus inicijuojama bankroto byla. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, planuoja išmokėti apie 22 mln. eurų.

„Draudimo išmokos bus išmokėtos per draudimo įmonės pasirinktą kredito įstaigą per 20 darbo dienų nuo kredito unijos „Vilniaus kreditas“ draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2017 m. gruodžio 8 d. Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų gauti laiku ir įstatymo nustatyta tvarka“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė. 

Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija „Vilniaus kreditas“. Todėl kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams dėl draudimo išmokų niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia niekam teikti duomenų apie turėtus indėlius.

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Paskelbus šią informaciją,  indėlininkai galės kreiptis į nurodytą kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams – apie 22 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 1350.

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) finansų įstaigų indėlius;

4) valdymo įmonių indėlius;

5) finansų maklerio įmonių indėlius;

6) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

7) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

8) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

9) pensijų fondų indėlius;

10) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

11) Lietuvos banko indėlius;

12) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

13) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

 

Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

 

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu draudimo išmokos jau bus išmokėtos 15 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 13 iš 15 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2017 metais.

Peržiūrėti naujieną

D.U.K. Kredito unijos "Vilniaus kreditas" nemokumo atveju

D.U.K. Kredito unijos "Vilniaus kreditas" nemokumo atveju

 

Ką turėčiau daryti, kad gaučiau draudimo išmoką, jeigu turėjau indėlį kredito unijoje „Vilniaus kreditas“?

Jeigu turėjote indėlį kredito unijoje „Vilniaus kreditas“ (toliau – kredito unija), kuriai yra paskelbtas draudiminis įvykis, Jums reikia kreiptis į  AB „Citadele“ banką. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  (toliau – Draudimo įmonė) pagal iš kredito unijos gautus duomenis apie jūsų turėtą indėlį, apskaičiavo draudimo išmoką ir pervedė į AB „Citadele“ banką.

Draudimo įmonė informuoja, kad kredito unijos indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti bet kuriame iš 8 AB „Citadele“ banko padalinių, įsikūrusių 6 Lietuvos miestuose.

Kada pradedamos mokėti ir kiek laiko išmokamos draudimo išmokos?

Draudimo išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudiminio įvykio dienos.

Savo draudimo išmoką jūs galėsite atsiimti nuo š. m. lapkričio 28 d.

Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgauna draudiminio įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka Draudimo įmonė, vadovaudamasi kredito įstaigos draudžiamojo įvykio dienos (t.y. 2017 m.  lapkričio 10  d.) duomenimis apie indėlininkus ir jų indėlius kredito įstaigoje.  Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir išmokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas):

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais.

Indėlių draudimo išmoka apskaičiuojama taip:

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą vienam indėlininkui, susumuojami visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi vieno indėlininko (įskaitant indėlininko juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) tinkami drausti indėliai visomis valiutomis, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, ir indėlių draudžiamojo įvykio dieną priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos palūkanos už tinkamus drausti indėlius.

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą, į indėlininko įsipareigojimus kredito įstaigai neatsižvelgiama. Jeigu tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam bendraturčiui lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip. Jeigu tinkamas drausti indėlis yra depozitinėje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai, kuriems priklauso depozitinėje sąskaitoje laikomos lėšos, pagal jiems priklausančią indėlio dalį. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Didesnė negu 100 000 eurų indėlių draudimo išmokos suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai, įgyti Įstatymo 4 str. 2 dalyje nustatytais pagrindais.   

Ar draudimo išmoka man bus išmokėta kartu su palūkanomis?

Taip. Draudimo išmoka mokama kartu su priskaičiuotomis palūkanomis.

Palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už terminą iki draudiminio įvykio dienos, taigi iki 2017 m. lapkričio 10 d.

 

Jeigu aš turiu daugiau negu 100 000 eurų kredito unijoje, ar tai reiškia, kad aš prarasiu savo pinigus?

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Didesnė nei 100 000 eurų indėlių draudimo suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

- už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;

- už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal Įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų; - už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Indėlininkai, kurių indėlis viršija apdraustą sumą ir neatitinka aukščiau įvardintų sąlygų, įgis teisę dalyvauti bankroto procese t.y. teikti kreditorinį reikalavimą kartu su kitais kreditoriais.

 

Kaip elgtis asmenims, kurie kredito unijoje turėjo kelias sąskaitas?

Draudimo išmokos mokamos indėlininkui, o ne sąskaitai. Taigi, asmenims, turintiems kelias sąskaitas vienoje kredito unijoje, bus išmokėta viena bendra draudimo išmoka, kurios dydis negali viršyti maksimalios išmokos sumos.

Mano pinigai bendroje sąskaitoje su keliais asmenimis. Kaip tokiu atveju bus išmokama išmoka?

Tuo atveju, jeigu asmuo, atidarydamas bendrą sąskaitą kredito įstaigoje, kredito įstaigai nurodė, kad atidaroma sąskaita yra bendra sąskaita, ir kredito įstaigai pateikė asmenų, kurie turi teises į bendroje sąskaitoje laikomus indėlius, tapatybę patvirtinančius dokumentus teisės aktų ir kredito įstaigos nustatyta tvarka, tai skaičiuojant draudimo išmoką, tokioje sąskaitoje esantys pinigai bus padalinami lygiomis dalimis (išskyrus kai turimi duomenys rodo kitaip) į tiek dalių, kiek yra sąskaitos turėtojų ir sąskaitos turėtojams priklausys atitinkamo dydžio draudimo išmoka, bet ne didesnė nei maksimali.  

Koks valiutos kursas naudojamas konvertuojant mano sąskaitos likutį užsienio valiuta į eurus?

Už tinkamus drausti indėlius užsienio valiuta indėlių draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal indėlių draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį (skelbiama Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt)

Ar pajinis įnašas laikomas indėliu, ar už jį mokama draudimo išmoka?

Pajinis įnašas nėra laikomas indėliu ir jam netaikoma Įstatyme nustatyta  indėlių draudimo apsauga t.y. draudimo išmoka nemokama.

Kokiais atvejais draudimo išmoka nėra mokama?

Indėlių draudimo objektai nėra ir indėlių draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavas lėšas;

3) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėlius;

5) valdymo įmonių indėlius;

6) finansų maklerio įmonių indėlius;

7) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

10) pensijų fondų indėlius;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėlius;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

15) Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Peržiūrėti naujieną

Namų kredito unijos indėlininkams papildomai išmokėta 291 tūkstančiai eurų

 2017-10-26

Namų kredito unijos indėlininkai, dėl kurių indėlių teisėsaugos institucijos vykdė tyrimus, nuo spalio 26 dienos kviečiami atsiimti draudimo išmokas AB Šiaulių bankas padaliniuose.

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ nuo 2017 m. spalio 6 dienos Namų kredito unijos indėlininkams per pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių bankas išmokėjo beveik 80 proc. (1,09 mln. eurų) visų kredito unijos indėlininkams mokėtinų draudimo išmokų.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo Įstatymas numato, kad Indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kai trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką.

FNTT atliko ikiteisminius tyrimus dėl galimo Namų kredito unijos didelės vertės turto iššvaistymo, dėl ko daliai minėtos kredito unijos indėlininkų draudimo išmokų išmokėjimas buvo atidėtas.

Pasibaigus tyrimui ir laikinajam administratoriui pateikus papildomus duomenis apie Namų kredito unijos indėlininkus, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į AB Šiaulių banką papildomai pervedė 291 tūkst. eurų dydžio draudimo išmokų sumą 10-čiai indėlininkų.

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 100 000 eurų, išskyrus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnyje numatytas išimtis.

Peržiūrėti naujieną

D.U.K. dėl KU Baltija ir Namų KU

D.U.K. Kredito unijos nemokumo atveju

 

Ką turėčiau daryti, kad gaučiau draudimo išmoką, jeigu turėjau indėlį kredito unijoje „Baltija“ arba Namų kredito unija?

Jeigu turėjote indėlį kredito unijoje „Baltija“ arba Namų kredito unija (toliau – kredito unija), kuriai yra paskelbtas draudiminis įvykis, Jums reikia kreiptis į AB Šiaulių bankas. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“  (toliau – Draudimo įmonė) pagal iš kredito unijos gautus duomenis apie jūsų turėtą indėlį, apskaičiavo draudimo išmoką ir pervedė į AB Šiaulių banką.

 Draudimo įmonė informuoja, kad Namų ir „Baltijos“  kredito unijų indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas gali atsiimti bet kuriame iš 65 AB Šiaulių banko padalinių, įsikūrusių 37 Lietuvos miestuose.

 

Kada pradedamos mokėti ir kiek laiko išmokamos draudimo išmokos?

Draudimo išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo draudiminio įvykio dienos.

Savo draudimo išmoką jūs galėsite atsiimti nuo š.m. spalio 6 d.

Kredito unijos „Baltija“ indėlininkai, dėl kurių indėlių teisėsaugos institucijos vykdė tyrimus, nuo spalio 19 dienos kviečiami atsiimti draudimo išmokas AB Šiaulių bankas padaliniuose.     

Namų kredito unijos indėlininkai, dėl kurių indėlių teisėsaugos institucijos vykdė tyrimus, nuo spalio 26 dienos kviečiami atsiimti draudimo išmokas AB Šiaulių bankas padaliniuose.

Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgauna draudiminio įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

 

Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka?

Draudimo išmoką apskaičiuoja ir moka Draudimo įmonė, vadovaudamasi kredito įstaigos draudžiamojo įvykio dienos (t.y. 2017 m. rugsėjo 25 d.) duomenimis apie indėlininkus ir jų indėlius kredito įstaigoje.  Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir išmokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu (toliau – Įstatymas):

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos eurais.

Indėlių draudimo išmoka apskaičiuojama taip:

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą vienam indėlininkui, susumuojami visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi vieno indėlininko (įskaitant indėlininko juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus, atstovybes, kitus struktūrinius padalinius) tinkami drausti indėliai visomis valiutomis, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, ir indėlių draudžiamojo įvykio dieną priskaičiuotos, tačiau į indėlininko sąskaitą neįskaitytos palūkanos už tinkamus drausti indėlius.

Apskaičiuojant indėlių draudimo išmokos sumą, į indėlininko įsipareigojimus kredito įstaigai neatsižvelgiama. Jeigu tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam bendraturčiui lygiomis dalimis, jeigu sutartyse, iš kurių atsiranda reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip. Jeigu tinkamas drausti indėlis yra depozitinėje sąskaitoje, tinkamas drausti indėlis padalijamas kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui arba kitai organizacijai, kuriems priklauso depozitinėje sąskaitoje laikomos lėšos, pagal jiems priklausančią indėlio dalį. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Didesnė negu 100 000 eurų indėlių draudimo išmokos suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai, įgyti Įstatymo 4 str. 2 dalyje nustatytais pagrindais.   

Ar draudimo išmoka man bus išmokėta kartu su palūkanomis?

Taip. Draudimo išmoka mokama kartu su priskaičiuotomis palūkanomis.

Palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už terminą iki draudiminio įvykio dienos, taigi iki 2017 m. rugsėjo 25 d.

 

Jeigu aš turiu daugiau negu 100 000 eurų kredito unijoje, ar tai reiškia, kad aš prarasiu savo pinigus?

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Didesnė nei 100 000 eurų indėlių draudimo suma indėlininkui (tik fiziniam asmeniui) apskaičiuojama ir išmokama Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

- už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;

- už indėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal Įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų; - už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

- įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Indėlininkai, kurių indėlis viršija apdraustą sumą ir neatitinka aukščiau įvardintų sąlygų, įgis teisę dalyvauti bankroto procese t.y. teikti kreditorinį reikalavimą kartu su kitais kreditoriais.

 

Kaip elgtis asmenims, kurie kredito unijoje turėjo kelias sąskaitas?

Draudimo išmokos mokamos indėlininkui, o ne sąskaitai. Taigi, asmenims, turintiems kelias sąskaitas vienoje kredito unijoje, bus išmokėta viena bendra draudimo išmoka, kurios dydis negali viršyti maksimalios išmokos sumos.

 

Mano pinigai bendroje sąskaitoje su keliais asmenimis. Kaip tokiu atveju bus išmokama išmoka?

Tuo atveju, jeigu asmuo, atidarydamas bendrą sąskaitą kredito įstaigoje, kredito įstaigai nurodė, kad atidaroma sąskaita yra bendra sąskaita, ir kredito įstaigai pateikė asmenų, kurie turi teises į bendroje sąskaitoje laikomus indėlius, tapatybę patvirtinančius dokumentus teisės aktų ir kredito įstaigos nustatyta tvarka, tai skaičiuojant draudimo išmoką, tokioje sąskaitoje esantys pinigai bus padalinami lygiomis dalimis (išskyrus kai turimi duomenys rodo kitaip) į tiek dalių, kiek yra sąskaitos turėtojų ir sąskaitos turėtojams priklausys atitinkamo dydžio draudimo išmoka, bet ne didesnė nei maksimali.  

 

Koks valiutos kursas naudojamas konvertuojant mano sąskaitos likutį užsienio valiuta į eurus?

Už tinkamus drausti indėlius užsienio valiuta indėlių draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal indėlių draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko paskutinį paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį (skelbiama Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt)

Ar pajinis įnašas laikomas indėliu, ar už jį mokama draudimo išmoka?

Pajinis įnašas nėra laikomas indėliu ir jam netaikoma Įstatyme nustatyta  indėlių draudimo apsauga t.y. draudimo išmoka nemokama.

Kokiais atvejais draudimo išmoka nėra mokama?

Indėlių draudimo objektai nėra ir indėlių draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavas lėšas;

3) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėlius;

5) valdymo įmonių indėlius;

6) finansų maklerio įmonių indėlius;

7) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

10) pensijų fondų indėlius;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėlius;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

15) Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Baltijos“ indėlininkams papildomai bus išmokėti 2,9 mln. eurų

  2017-10-09      

Kredito unijos „Baltija“ indėlininkai, dėl kurių indėlių teisėsaugos institucijos vykdė tyrimus, nuo spalio 19 dienos kviečiami atsiimti draudimo išmokas AB Šiaulių bankas padaliniuose.          

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, vadovaudamasi Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, nuo 2017 m. spalio 6 dienos kredito unijos „Baltija“  indėlininkams per pasirinktą mokėjimo agentą AB Šiaulių bankas  išmokėjo          8,6 mln. eurų dydžio draudimo išmokas. 

 

Įstatymo 7 straipsnio 4 dalis 1 punktas numato, kad Indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kai trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką.

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyrius atliko ikiteisminius tyrimus dėl galimo kredito unijos „Baltija” didelės vertės turto iššvaistymo, dėl ko daliai minėtos kredito unijos indėlininkų draudimo išmokų išmokėjimas buvo atidėtas.

 

 Pasibaigus tyrimui ir laikinajam administratoriui pateikus papildomus duomenis apie KU „Baltija“ indėlininkus, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ į AB Šiaulių banką papildomai pervedė 2,9 mln. eurų dydžio draudimo išmokų sumą 58 indėlininkams.

 

 Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. Draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 100 000 eurų, išskyrus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnyje numatytas išimtis.

          

Daugiau informacijos:

 • apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://www.iidraudimas.lt arba telefonu (8 5) 213 5657.
 • apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite AB Šiaulių bankas interneto svetainėje sb.lt arba telefonu 1813.

 

Peržiūrėti naujieną

Namų ir „Baltijos“ kredito unijų indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti AB Šiaulių bankas

 2017-10-05

 Namų ir „Baltijos“ kredito unijų indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti AB Šiaulių bankas

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad Namų ir „Baltijos“  kredito unijų indėlininkai jiems priklausančias draudimo išmokas galės atsiimti bet kuriame iš 65 AB Šiaulių banko padalinių, įsikūrusių 37 Lietuvos miestuose.

Kredito unijų indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo 2017 m. spalio 6 dienos 13:00 val.  

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokų, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Atvykstant į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Šiaulių banko klientų aptarnavimo poskyryje indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Europos Sąjungoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją).

Indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma Namų kredito unijoje siekia 1,09 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 319, kredito unijoje „Baltija“ draudimo išmokų suma siekia 8,61 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 967. Minėtų kredito unijų draudžiamasis įvykis įvyko 2017 m. rugsėjo 25 d.

Daugiau informacijos:

 • apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657.
 • apie išmokų išmokėjimo tvarką sužinosite AB Šiaulių bankas interneto svetainėje sb.lt arba telefonu 1813.

 

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ įsteigta 1996 m. Įmonė įkurta 1996 metais, nuo to laiko Lietuvoje pradėjo veikti indėlių draudimo sistema, kuri draudė gyventojų indėlius bankuose. Nuo 2002 metų vidurio

indėlių draudimo sistema apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose. Tais pačiais 2002 metais Įmonė pradėjo drausti finansų įstaigų įsipareigojimus investuotojams. Šiuo metu

 

draudimo išmokos jau bus išmokėtos 14 kredito įstaigų indėlininkams ir 1 finansų įstaigos investuotojams, paskelbus šių įstaigų nemokumą. 12 iš 14 kredito įstaigų nemokumas buvo paskelbtas 2011-2017 metais.

 

Peržiūrėti naujieną

Pajūrio kredito unijos indėlininkai savo draudimo išmokas galės atsiimti Medicinos banke

2017-03-28

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ viešojo konkurso būdu atrinko kredito įstaigą, kuri išmokės draudimo išmokas Pajūrio kredito unijos indėlininkams – ja tapo UAB Medicinos bankas.

Pajūrio kredito unijos indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į Medicinos banką gali kreiptis nuo kovo 28 d. Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Atvykstant į Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinyje indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Lietuvos Respublikoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją). Pastaruoju atveju indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Indėlių draudimo išmokas Pajūrio kredito unijos indėlininkai gali atsiimti šiuose Medicinos banko klientų aptarnavimo padaliniuose:

Padalinys

Adresas

Darbo laikas

Klaipėdos filialas

Šermukšnių g. 1, 91206 Klaipėda

I-IV 8:00 - 17:00

V 8:00 - 15:45

 

 

Klaipėdos Akropolio klientų aptarnavimo poskyris

Taikos pr. 61 (prekybos centras Akropolis), 91182 Klaipėda

I-VII 9:00 - 21:00

Klaipėdos BIG klientų aptarnavimo poskyris

Taikos pr. 139, 94284 Klaipėda

I-VI 10:00 - 20:00

VII 10:00 - 19:00

 

Žemaitijos klientų aptarnavimo poskyris

H. Manto g. 31 (parduotuvė Ikiukas), 92236 Klaipėda

I-V 9:00 - 19:00

VI 9:30 - 14:30

 

Palangos oro uosto klientų aptarnavimo poskyris

Liepojos pl. 1 (Palangos oro uostas), 00170 Palanga

I 5:00 - 18:00

II 5:00 - 20:00

III-V 5:00 - 18:00

VI 5:00 - 22:00

VII 8:00 - 16:00

 

 

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma siekia 2,15 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 297. Draudžiamasis įvykis įvyko 2017 m. kovo 17 d.

 

Daugiau informacijos:

- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/ arba  telefonu +370 5 213 5657

- apie išmokų mokėjimo tvarką: Medicinos banke  http://www.medbank.lt/ arba telefonu 8 800 60 700.

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai savo draudimo išmokas galės atsiimti Medicinos banke

2017-03-20

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ viešojo konkurso būdu atrinko kredito įstaigą, kuri išmokės draudimo išmokas kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkams – ja tapo UAB Medicinos bankas.

Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į Medicinos banką gali kreiptis nuo kovo 20 d. Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Atvykstant į Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Medicinos banko klientų aptarnavimo poskyryje indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Lietuvos Respublikoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją). Pastaruoju atveju indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Indėlių draudimo išmokas kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai gali atsiimti šiuose Medicinos banko klientų aptarnavimo padaliniuose:

Padalinys

Adresas

Darbo laikas

Telšių filialas

Kęstučio g. 4/1, Telšiai

I-IV 8:00 - 17:00

V 8:00 - 15:45

Plungės klientų aptarnavimo skyrius

J. Tumo Vaižganto g. 81 (prekybos centras MAXIMA), Plungė

I-V 9:00 - 19:00

VI 10:00 - 15:00

Mažeikių klientų aptarnavimo skyrius

Žemaitijos g. 20, Mažeikiai

I-V 9:00 - 18:00

VI 9:00 - 14:00

 

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma siekia 1,63 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 189. Draudžiamasis įvykis įvyko 2017 m. kovo 7 d.

 

Daugiau informacijos:

- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/ arba  telefonu +370 5 213 5657

- apie išmokų mokėjimo tvarką: Medicinos banke  http://www.medbank.lt/ arba telefonu 8 800 60 700.

Peržiūrėti naujieną

KU „Žemaitijos iždas“ indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

2017-03-07

 

KU „Žemaitijos iždas“ indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

 

2017 m. kovo 7 d. kredito uniją „Žemaitijos iždas“ (toliau – kredito unija) Lietuvos banko valdyba pripažino nemokia ir kreipsis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Užfiksavusi šį draudiminį įvykį VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi šios kredito unijos indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki 2017 m. balandžio 4 d.


„Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų pervesti kaip galima greičiau. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtas lėšas sąskaitose. Draudimo išmokos bus mokamos per įmonės pasirinktą kredito įstaigą“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė. 

 

Kredito unijos indėlininkams dėl draudimo išmokos niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia specialiai inicijuoti duomenų apie turėtą indėlį teikimą. Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija.  

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šią kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma gali siekti apie 1,6 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 202.

 

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3) finansų įstaigų indėlius;

4) valdymo įmonių indėlius;

5) finansų maklerio įmonių indėlius;

6) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

7) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

8) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

9) pensijų fondų indėlius;

10) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

11) Lietuvos banko indėlius;

12) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

13) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų

Dažniausiai užduodamus klausimus (D.U.K) ir atsakymus KU „Žemaitijos iždas“ indėlininkams rasite ČIA.

Daugiau informacijos: http://iidraudimas.lt/lt/

Peržiūrėti naujieną

Bankrutavusių kredito unijų indėlininkai raginami atsiimti apdraustas lėšas

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) informuoja, kad bankrutavusių kredito unijų indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos ir jų dar neatsiėmė, suskubtų tą padaryti iki 5 metų termino, draudimo išmokoms atgauti, pabaigos. Pasibaigus šiam terminui vadovaujantis LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatomis, IID nebeturės galimybės išmokėti neatsiimtų indėlių draudimo išmokų.

 

Šiuo metu turimais duomenimis iš viso 891 indėlininkai nėra atsiėmę jiems priklausančių draudimo išmokų.

Kredito įstaiga

Draudimo išmokų išmokėjimo pabaiga

Draudimo išmokų mokėjimo agentas

Nacionalinė kredito unija

2018.01.24

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“

2018.01.24

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Kredito unija „Laikinosios sostinės kreditas“

2018.05.09

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

2019.01.17

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Kredito unija „Naftininkų investicijos“

2019.04.30

AB „Citadele“ bankas

Kredito unija „Amber“

2021.09.20

UAB Medicinos bankas

 

IID ragina buvusius kredito unijų  indėlininkus artimiausiu metu kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į draudimo išmokų mokėjimo agentus.

Peržiūrėti naujieną

BAB banko SNORAS indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

2016-11-24

BAB banko SNORAS indėlininkams baigtos mokėti draudimo išmokos

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informuoja, kad 2016 m. lapkričio 24 d. baigė mokėti draudimo išmokas bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS indėlininkams.

Bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS licencija atšaukta 2011 m. lapkričio 24 d.

LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos.

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Amber“ indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

2016 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos banko valdyba atšaukė kredito unijos „Amber“  licenciją.  

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi šios kredito unijos indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki 2016 m. spalio 18 d.


Kredito unijos indėlininkams dėl draudimo išmokos niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia niekam teikti duomenų apie turėtą indėlį. Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija.  

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šią kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 20 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – apie 1000.

 

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos už:

1) kitų kredito įstaigų indėlius, laikomus savo sąskaita ir savo vardu;

2) kredito įstaigos nuosavas lėšas;

3) indėlius, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėlius;

5) valdymo įmonių indėlius; 

6) finansų maklerio įmonių indėlius;

7) indėlius, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėlius;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėlius;

10) pensijų fondų indėlius;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėlius, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėlius;

13) paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleistus skolos vertybinius popierius ir įsipareigojimus, susijusius su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroninius pinigus ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautas lėšas.

15) Draudimo išmokos taip pat nemokamos indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų.

Dažniausiai užduodamus klausimus (D.U.K) ir atsakymus KU „Amber“ indėlininkams rasite ČIA.

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijos „Amber“ indėlininkai savo draudimo išmokas galės atsiimti Medicinos banke

2016-09-29

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirinko palankiausias sąlygas pasiūliusią kredito įstaigą, kuri išmokės visą kredito unijos „Amber“ indėlininkams skirtą draudimo sumą - ja tapo UAB Medicinos bankas.

Kredito unijos „Amber“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į Medicinos banką gali kreiptis nuo rugsėjo 29 d. Tačiau, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos (nuo 2016 m. rugsėjo 20 d.).

Atvykstant į Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams nereikia turėti indėlio sutarčių ar kitų dokumentų, pasirašytų su kredito unija „Amber“ – jiems tiesiog pakanka turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Medicinos banko klientų aptarnavimo poskyryje indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais, įskaityta į indėlininko sąskaitą Medicinos banke arba pervesta į kitą Lietuvos Respublikoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją). Pastaruoju atveju indėlininkas, atvykstantis atsiimti išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Visi indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Indėlių draudimo išmokas kredito unijos „Amber“ indėlininkai gali atsiimti šiuose Medicinos banko klientų aptarnavimo padaliniuose:

Išmokama suma*

Padalinys

Adresas

Darbo laikas

Grynaisiais ar pavedimu iki 100 000 Eur

 

 

 

Vilniaus filialas

Pamėnkalnio g. 40, Vilnius

Rugsėjo 29-30 d. prailgintas darbo laikas 7:30-18:00

Standartinis darbo laikas nuo spalio 3 d.

I-IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15

Senamiesčio klientų aptarnavimo poskyris

Vokiečių  g. 28/17-23, Vilnius

I-V 8:15-18:45

Akropolio klientų aptarnavimo poskyris

Ozo g. 25, Vilnius 

(PPC AKROPOLIS)

I-VII 10:00-22:00

VCUP klientų aptarnavimo poskyris

Upės g. 9, Vilnius

(PC VCUP, III a.)

I-V 9:00-19:00, VI 10:00-18:00, VII 11:00-17:00.  Pertrauka I-VI 14:00-14:30

Ozo klientų aptarnavimo poskyris

Ozo g. 18, Vilnius 

(PC OZAS, II a.)

I-VII 9:45-21:00. Pertrauka 13:30-14:00

Savanorių klientų aptarnavimo poskyris

Savanorių  pr. 56, Vilnius

I-IV 8:15-17:45, V 8:15-16:45

Halės klientų aptarnavimo poskyris

Pylimo g. 58, Vilnius (Halės turgavietė)

I nedirba, II-V 8:00-17:45, VI 8:00-16:45, VII 8:00-15:15. Pertrauka 13:30-14:00

Nordika klientų aptarnavimo poskyris

Vikingų g. 3, Vilnius

(PS NØRDIKA)

I-VII 10:00-21:00. Pertrauka 14:30-15:00

  * Saugumo ir patogumo sumetimais, indėlininkams siūloma didesnes sumas grynaisiais pinigais atsiimti Medicinos banko Centro filiale.

 

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.

Kredito unijos pateiktais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma siekia 20 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 1000. Draudžiamasis įvykis įvyko 2016 m. rugsėjo 20 d.

Daugiau informacijos:

Dažniausiai užduodamus klausimus (D.U.K) ir atsakymus KU „Amber“ indėlininkams rasite ČIA.

Peržiūrėti naujienąBAB banko SNORAS indėlininkai raginami atsiimti apdraustas lėšas

BAB banko SNORAS indėlininkai raginami atsiimti apdraustas lėšas

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau - IID) informuoja, kad bankrutavusios akcinės bendrovės (BAB) banko SNORAS indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos ir jų dar neatsiėmė, suskubtų jas atsiimti iki šių metų lapkričio 24 d. imtinai.

IID ragina buvusius BAB banko SNORAS indėlininkus nelaukti paskutinės dienos ir artimiausiu metu kreiptis dėl jiems priklausančių draudimo išmokų. Iki šių metų lapkričio 24 d. indėlininkams neatsiėmus jiems priklausančių draudimo išmokų, lėšos grįš į Indėlių draudimo fondą. LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatos numato, kad indėlininko teisė į indėlių draudimo išmoką galioja 5 metus nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos.

Bankai, kuriuose galima atsiimti draudimo išmokas:

Fiziniams asmenims: AB SEB bankas.

Juridiniams asmenims: Vilniaus apskrityje – AB SEB bankas, Klaipėdos – Danske Bankas A/S Lietuvos filialas, Kauno ir Šiaulių – AB Šiaulių bankas, Panevėžio – Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Alytaus ir Marijampolės – „Swedbank“ AB, Telšių ir Utenos apskrityse – AB DNB bankas, Tauragės apskrityje – UAB Medicinos bankas.

 

Peržiūrėti naujieną

Raginame ieškinius teismuose turinčius indėlių sertifikatų turėtojus kreiptis į įmonę

2015-11-19

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) lapkričio 19 d. kreipėsi į BAB banko SNORAS bankroto administratorių dėl indėlininkų duomenų ir gavusi atitinkamus duomenis perves indėlių sertifikatų turėtojams priklausančias lėšas į AB SEB banką – šiame banke draudimo išmokas galės atsiimti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Civilinės bylos dėl indėlių sertifikatų, kurios šiuo metu yra sustabdytos, bus atnaujintos įstatymų nustatyta tvarka. Draudimo įmonė sieks užbaigti šias bylas taikiu būdu ir kuo operatyviau.

Kviečiame asmenis, kurie yra pareiškę ieškinius teismuose dėl indėlių sertifikatų, ar jų įgaliotus atstovus kuo skubiau susisiekti su draudimo įmone el. pašto adresu idf@idf.lt ir nurodyti civilinės bylos numerį, ieškovo (-ų) vardus, pavardes, kontaktinius duomenis (adresą, telefoną ir el. paštą). Draudimo įmonė operatyviai pateiks prašymo dėl civilinės bylos atnaujinimo, taikos sutarties ir kitų būtinų dokumentų projektus susipažinti ir pasirašyti.

Indėlių draudimo išmokas už indėlių sertifikatus draudimo įmonė SEB bankui planuoja pervesti iki gruodžio 15 d. Apie tikslią draudimo išmokų atsiėmimo tvarką ir datą, nuo kada indėlių sertifikatų turėtojai galės kreiptis į SEB banką atsiimti jiems priklausančių lėšų, draudimo įmonė informuos savo internetiniame puslapyje ir žiniasklaidoje papildomai.

Draudimo išmokos bus apskaičiuotos pagal BAB banko SNORAS perduotus draudimo įmonei duomenis apie indėlininkus ir jų turėtas indėlių sumas iki draužiamojo įvykio dienos (2011 m. lapkričio 24 d.), vadovaujantis tą dieną galiojusios LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo redakcijos nuostatomis. 

Asmenims, kurie nėra pareiškę ieškinių teismuose, nereikia pateikti jokių papildomų prašymų ar dokumentų nei draudimo įmonei, nei BAB bankui SNORAS.

Peržiūrėti naujieną

Indėlių sertifikatų turėtojams bus išmokėtos draudimo išmokos

2015-11-17

Indėlių sertifikatų turėtojams bus išmokėtos draudimo išmokos

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė), susipažinusi su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu dėl BAB bankas SNORAS indėlių sertifikatų ir obligacijų, informuoja, kad indėlių sertifikatų turėtojams indėlių draudimo išmokos bus išmokėtos įstatymo nustatyta tvarka, gavus atitinkamus duomenis iš BAB SNORAS apie papildomai mokėtinas draudimo išmokų sumas. Draudimo įmonė tikisi, kad draudimo išmokas indėlių sertifikatų turėtojai turės galimybę atsiimti iki šių metų gruodžio 15 d. Civilinės bylos dėl indėlių sertifikatų, kurios šiuo metu yra sustabdytos, bus atnaujintos įstatymų nustatyta tvarka. Draudimo įmonė sieks užbaigti šias bylas taikiu būdu ir kuo operatyviau. Kol kas indėlių sertifikatų turėtojams niekur papildomai kreiptis nereikia. Detalesnė informacija bus pranešta žiniasklaidoje ir draudimo įmonės tinklapyje dar šią savaitę.         

Draudimo įmonės preliminariu vertinimu, draudimo išmokos už indėlių sertifikatus gali siekti apie 30 mln. eurų, iš viso indėlių sertifikatų turėtojų yra 4 tūkstančiai. Išmokos bus išmokamos iš dviejų šaltinių: iš bankrutuojančių kredito įstaigų susigrąžintų lėšų ir iš surinktų draudimo įmokų, papildomai skolintis draudimo įmonė neplanuoja. Atkreipiame dėmesį, kad bendra išmokos suma vienam indėlininkui (įskaitant jau gautas išmokas už įprastus indėlius ar lėšas banko sąskaitoje) negali viršyti 100 000 eurų.

Obligacijų turėtojams pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą draudimas netaikomas, nes obligacijos nepateko į Indėlių direktyvos numatytą draudiminę apsaugą. Taip pat už obligacijas neturi būti mokama ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmoka, nes nuostoliai atsirado dėl obligacijas išleidusio subjekto bankroto ir jo nulemto obligacijų nuvertėjimo (t.y. nepasiteisinusios investicinės rizikos), kuri nėra draudimo objektas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat pažymėjo, kad obligacijos nebuvo naujas produktas rinkoje, todėl asmenys, įsigiję obligacijas, turėjo suprasti, kad tai nėra indėlis.

Peržiūrėti naujieną

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ už BAB banką „Snoras“ nebeskolinga

           Pirmąjį 2015 m. pusmetį valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) baigė visiškai padengusi iš Finansų ministerijos gautą 886,09 mln. Eur dydžio paskolą, skirtą kompensuoti BAB banko SNORAS indėlininkų išmokoms, bei tęsia atsiskaitymus už paskolą, suteiktą BAB Ūkio banko draudiminiam įvykiui finansuoti.    

          „Buvome įsipareigoję valstybės vardu paskolintas lėšas grąžinti iki 2017 m. gruodžio 1 d. Tinkamas indėlių draudimo fondo administravimas, bankroto proceso administravimo kontrolė bei ambicinga kreditorių komiteto veikla leidžia džiaugtis gerais rezultatais – anksčiau laiko grąžinta paskola. Akivaizdu, kad vien draudėjų mokamų draudimo įmokų nepakaktų siekiant sklandžiai ir sparčiai atstatyti fondo deficitą“, - teigė draudimo įmonės direktorė ir BAB banko SNORAS kreditorių komiteto pirmininkė Aurelija Mažintienė. 

        Nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. birželio 30 d. visa draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų suma iš Indėlių draudimo fondo sudarė 1,56 mlrd. Eur.

        Draudimo įmonė dalyvauja 7 bankrutavusių draudėjų bankroto procesuose ir nuo BAB banko SNORAS bankroto pradžios (2011 m. gruodžio 7 d.) iki 2015 m. birželio 30 d.jau pavyko susigrąžinti 677,52 mln. Eur sumą iš visų bankrutavusių kredito įstaigų. Vien BAB bankas SNORAS minėtu laikotarpiu yra sugrąžinęs draudimo įmonei 643,72 mln. Eur.

        Draudimo įmonės kreditorinio reikalavimo likutis BAB banke SNORAS birželio 30 d. buvo 517,03 mln. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį draudimo įmonė iš bankrutuojančių kredito įstaigų susigrąžino 71,14 mln. Eur.

         Paskolos Finansų ministerijai grąžinamos iš draudėjų sumokėtų draudimo įmokų ir iš bankrutavusių kredito įstaigų, kuriose draudimo įmonė turi kreditorinį reikalavimą, susigrąžintų lėšų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Finansų ministerijos suteiktoms paskoloms grąžinti buvo skirta 69,59 mln. Eur iš lėšų, susigrąžintų iš bankrutavusių kredito įstaigų, ir 24,75 mln. Eur iš draudimo įmokų.

       Neaudituotais duomenimis, Indėlių draudimo fondas 2015 m. birželio 30 d. sudarė (-)209,09 mln. Eur ir nuo BAB banko SNORAS bankroto pradžios (2011 m. gruodžio 7 d.), kuomet fondo dydis sudarė (-)661,59 mln. Eur, fondo deficitas sumažėjo 68,4 proc.

          Per ataskaitinį laikotarpį deklaruota draudimo įmokų suma į indėlių draudimo fondą sudarė 30,10 mln. Eur. Vis dėlto indėlių draudimo išmokoms kompensuoti skirto fondo didžioji dalis atstatoma ne iš draudėjų mokamų draudimo įmokų, o iš bankroto procesų metu susigrąžintų lėšų.

Apie „Indėlių ir investicijų draudimas“

        „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines paslaugas.

          2015 m. birželio mėn. 30 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 98 draudėjai, iš jų 7 komerciniai bankai, 75 kredito unijos, 6 finansų maklerio įmonės, 10 valdymo įmonių.

 

Peržiūrėti naujieną

Dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo dėl indėlių sertifikatų ir obligacijų

2015-06-25

Birželio 25 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT) paskelbus sprendimą dėl BAB banko SNORAS indėlių sertifikatų ir obligacijų, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ vertinimu, svarbu sulaukti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimų. ESTT sprendime nurodė, kad kai kuriuos klausimus, reikšmingus galutinai byloms išspręsti Lietuvoje, turės nustatyti nacionalinis teismas. Todėl valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ lauks Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų BAB banko SNORAS indėlių sertifikatų ir obligacijų turėtojų bylose, kurios buvo sustabdytos iki ESTT sprendimo. Birželio 19 d. duomenimis, draudimo įmonė kaip tretysis asmuo arba atsakovas iš viso dalyvauja apie 550 bylų dėl indėlio sertifikatų ir/arba obligacijų, kurių bendra ieškinių suma viršija 20 mln. eurų. Draudimo įmonė primena, kad indėlininko ar investuotojo teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. Apie „Indėlių ir investicijų draudimas“ „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines paslaugas. 2015 m. kovo mėn. 31 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 99 draudėjai, iš jų 7 komerciniai bankai, 75 kredito unijos, 7 finansų maklerio įmonės, 10 valdymo įmonių.

Peržiūrėti naujieną

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skola nuosekliai mažėja

 

Preliminariais duomenimis, per 2015 m. I ketv. valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) Finansų ministerijai grąžino 40,12 mln. eurų paskolos, kurių 27,29 mln. eurų – iš bankrutavusių kredito unijų bankroto proceso metu grąžintų lėšų ir 12,83 mln. eurų – iš draudimo įmokų, taip pat draudimo įmonė sumokėjo 1,59 mln. eurų paskolos palūkanų. 
Bendras Finansų ministerijos draudimo įmonei suteiktų, bet dar negrąžintų, paskolų dydis kovo 31 d. sudarė 271,27 mln. eurų. Dėl BAB banko SNORAS draudžiamojo įvykio draudimo įmonė Finansų ministerijai liko skolinga 48,95 mln. eurų, o dėl BAB Ūkio banko – 222,32 mln. eurų. 
 
„Paskola Finansų ministerijai grąžinama iš dviejų šaltinių – draudėjų sumokėtų draudimo įmokų į Indėlių draudimo fondą ir iš bankrutavusių kredito įstaigų, kuriose draudimo įmonė turi kreditorinį reikalavimą, bankroto procesų metu grąžintų lėšų“, - teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė. 
Per 2015 m. I ketv. bendra deklaruota indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įmokų suma sudarė 14,90 mln. eurų arba 13,9 proc. daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Iš jų draudimo įmokos į indėlių draudimo fondą sudarė 99,8 proc., o į įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą – 0,2 proc. Didžioji draudimo įmokų dalis buvo skirta Finansų ministerijai skolinių įsipareigojimams vykdymui. 
 
Per 2015 metų I ketvirtį iš bankrutuojančių kredito įstaigų draudimo įmonė susigrąžino 49,35 mln. eurų. 
 
Nuo 2011 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. kovo 31 d. visa Įmonės išmokėtų draudimo išmokų suma iš Indėlių draudimo fondo sudarė 1,56 mlrd. eurų ir tai sudarė didžiausią įtaką Indėlių draudimo fondo (toliau – fondas)_dydžiui, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigai vis dar buvo neigiamas. Nuo 2014 m. kovo 31 d., kuomet fondo dydis sudarė (-)684,7 mln. eurų, fondo deficitas sumažėjo 64 proc. ir fondo dydis 2015 m. kovo 31 d. sudarė (-)244,72 mln. eurų. 
 
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2015 m. kovo 31 d. siekė 2,40 mln. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas, palyginti su 2014 m. atitinkamo laikotarpio pabaiga, padidėjo 5,26 proc. dėl surinktų draudimo įmokų ir pajamų iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo lėšų investavimo. 
 
Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 
      
VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines paslaugas.
2015 m. kovo mėn. 31 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 99 draudėjai, iš jų 7 komerciniai bankai, 75 kredito unijos, 7 finansų maklerio įmonės, 10 valdymo įmonių. 
 
Peržiūrėti naujieną

Teismas: Juridiniai asmenys draudimo įmonei privalo grąžinti filialų neteisėtai gautas draudimo išmokas

 

Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 3 d. nutartimi patvirtino, kad Druskininkų savivaldybės administracija valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) turės grąžinti maksimalią indėlių draudimo išmoką, 100 000 eurų, kuri buvo draudimo įmonės naudai priteista 2014 m. liepos 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi.  

Po BAB banko SNORAS (toliau – bankas) bankroto draudimo įmonė atliko tyrimą dėl visų draudimo išmokų, išmokėtų banko indėlininkams. Tyrimo metu paaiškėjo, kad maksimalios draudimo išmokos po BAB banko SNORO draudžiamojo įvykio buvo išmokėtos ir Druskininkų savivaldybei, ir Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, nors juridinio asmens struktūriniai padaliniai nėra indėlininkai ir negali gauti indėlių draudimo išmokų.

  Dėl šios priežasties „Indėlių ir investicijų draudimas“ kreipėsi į Druskininkų savivaldybę dėl geranoriško išmokos grąžinimo, tačiau atsisakius grąžinti išmoką, buvo kreiptasi į teismą.

Draudimo įmonei grąžinti draudimo išmokas, nepagrįstai gautas filialų, taip pat atsisakė Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Respublikinė Šiaulių ligoninė. Todėl draudimo įmonė yra kreipusis į teismus su ieškiniais prieš minėtus subjektus. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2015 m. balandžio 7 d. yra priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimas, pagal kurį draudimo įmonei turi būti grąžinta 196 156,27 eurų nepagrįstai gauta draudimo išmoka.

      „Draudimo įmonė, siekdama apginti indėlių draudimo sistemą nuo nepagrįstų reikalavimų, laimi jau ne pirmą teisminį ginčą dėl neteisėtai gautų draudimo išmokų. Neseniai laimėjome bylą prieš draudimo įmonę, kuri nesutiko geranoriškai  grąžinti  nepagrįstai gautą draudimo išmoką“, - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė.     

      Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 str. 4. dalis numato, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:

- Lietuvos banko;
- draudimo įmonės;
- kredito įstaigų;
- finansų maklerio įmonių;
- pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
- pensijų fondų;
- valdymo įmonių;
- įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
- kolektyvinio investavimo subjektų

 

 

Peržiūrėti naujieną

Indėlių draudimo įmonė iš „Compensos“ susigrąžino 100 000 eurų

Indėlių draudimo įmonė iš „Compensos" susigrąžino 100 000 eurų

Draudimo įmonė „Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group" (toliau – „Compensa") valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas" tik teismo sprendimu grąžino neteisėtai gautą indėlių draudimo išmoką (100 000 eurų).

Po BAB banko SNORAS (toliau – bankas) bankroto „Indėlių ir investicijų draudimas" atliko tyrimą dėl visų draudimo išmokų, išmokėtų banko indėlininkams. Tyrimo metu paaiškėjo, kad „Compensa", laikiusi lėšas banke, po jo bankroto gavo indėlių draudimo išmoką, kuri pagal įstatymus jai nepriklauso. Dėl šios priežasties „Indėlių ir investicijų draudimas" kreipėsi į „Compensą" dėl išmokos grąžinimo, tačiau šiai įmonei nesutikus to padaryti, buvo kreiptasi į teismą dėl nepagrįsto „Compensos" praturtėjimo. Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų gegužę pripažino, kad neteisėtai gauta 100 000 eurų dydžio draudimo išmoka turi būti grąžinta „Indėlių ir investicijų draudimas". Šį teismo sprendimą „Compensa" apskundė, tačiau apeliacinėje instancijoje paliktas galioti pirmosios instancijos sprendimas, kuriuo teismas ieškinį tenkino visiškai.

„Šis „Compensos" atvejis parodė, kad ir užsienio kapitalo įmonės gali bandyti pasinaudoti jautria situacija ir paiso vien savo interesų net jeigu tai reiškia įstatymų pažeidimus", - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas" direktorė.

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 str. 4. dalis numato, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:
- Lietuvos banko;
- draudimo įmonės;
- kredito įstaigų;
- finansų maklerio įmonių;
- pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
- pensijų fondų;
- valdymo įmonių;
- įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
- kolektyvinio investavimo subjektų.

Peržiūrėti naujieną

„Indėlių ir investicijų draudimas“ pernai susigrąžino 493 mln. eurų

„Indėlių ir investicijų draudimas“ pernai susigrąžino 493 mln. eurų
 
            Preliminariais duomenimis, valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) per 2014 m. iš bankrutuojančių kredito įstaigų pavyko susigrąžinti 493 mln. Eur (1,7 mlrd. Lt), arba 3,3 karto daugiau nei per 2013 metus. 
       
2014 m. gruodžio mėn. 31 d. draudimo įmonės kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas septyniose bankrutavusiose kredito įstaigose: BAB banko SNORAS; BAB Ūkio banko; BKB Nacionalinės kredito unijos; BKBKU „Švyturio taupomosios kasos“; BKBKU „Laikinosios sostinės kredito“; BKBKU „Naftininkų investicijų“; BKU „Vilniaus taupomosios kasos“. 
 
„Dėl bankroto administravimo kokybės ir tinkamų strateginių sprendimų buvo užtikrintas kreditorių interesas gauti pajamas iš bankrutuojančių įmonių. Draudimo įmonei tai yra vienas svarbiausių šaltinių pirmiausia siekiant sėkmingai padengti skolinius įsipareigojimus“, - teigė draudimo įmonės direktorė Aurelija Mažintienė. 
 
Per 2014 metus finansų įstaigų į draudimo įmonės administruojamus draudimo fondus sumokėta draudimo įmokų suma – 54,7 mln. Eur (188,88 mln. Lt), t.y. 6,1 proc. daugiau nei 2013 m. „Draudimo įmokos augo dėl išaugusios draudžiamųjų indėlių sumos, kuri, ypatingai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pasiekė aukščiausią lygį – 13,3 mln. Eur (45,79 mlrd. Lt) ir nuo metų pradžios padidėjo 14 proc.“, - sakė A. Mažintienė. 
 
Didžioji dalis iš bankrutavusių kredito įstaigų susigrąžintų lėšų ir draudimo įmokų pajamos buvo panaudotos paskolos Finansų ministerijai grąžinimui, kita dalis lėšų panaudota naujų draudiminių įvykių administravimui. 2014 m. gruodžio 31 d. bendros paskolos Finansų ministerijai dydis sudarė 311,39 mln. Eur (1 mlrd. 17 mln. Lt) arba sumažėjo 60 proc. per 2014 m.
 
Per 2014 m. Finansų ministerijai draudimo įmonė grąžino 473,36 mln. Eur (1 mlrd. 634,41 mln. Lt) paskolos ir sumokėjo 6,46 mln. Eur (22,31 mln. Lt) palūkanų. „Draudimo įmonė ir toliau planuoja laiku vykdyti paskolos grąžinimus iš dviejų lėšų gavimo šaltinių: efektyviai valdomų bankrutavusių kredito įstaigų bankroto procesų bei iš draudėjų surenkamų draudimo įmokų“, - teigė draudimo įmonės direktorė.
 
 
Apie „Indėlių ir investicijų draudimas“ 
      
 „Indėlių ir investicijų draudimas“ yra vienintelė Lietuvoje užsiimanti indėlių ir investicijų draudimo veikla. Jos klientai yra Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės ir valdymo įmonės, teikiančios investicines paslaugas.
2014 m. gruodžio mėn. 31 d. indėlius ir įsipareigojimus investuotojams draudė 99 draudėjai, iš jų 7 komerciniai bankai, 75 kredito unijos, 8 finansų maklerio, 10 valdymo įmonių.
 
Peržiūrėti naujieną

Teismas: „Compensa“ turi grąžinti 345 280 litų draudimo įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“

BAB banke SNORAS (toliau – bankas) lėšas laikiusi draudimo įmonė „Compensa Towarzystwo Ubezpieczen S.A. Vienna Insurance Group“ (toliau – „Compensa“) po banko bankroto gavo maksimalią indėlių draudimo išmoką (345 280 litų). Įstatymai numato, kad draudimo įmonių, veikiančių pagal Draudimo įstatymą, indėliai nėra draudžiami indėlių draudimu, taigi draudimo išmoka draudiminio įvykio atveju joms nepriklauso.
Draudimo išmoka „Compensai“ nepriklauso pagal įstatymą, tačiau įmonė nesutiko jos grąžinti, todėl „Indėlių ir investicijų draudimas“ kreipėsi į teismą dėl nepagrįsto „Compensos“ praturtėjimo. Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad neteisėtai gauta 345 280 Lt dydžio draudimo išmoka turi būti grąžinta „Indėlių ir investicijų draudimas“.  
„Indėlių ir investicijų draudimas“ šiuo metu atlieka tyrimą dėl visų draudimo išmokų, išmokėtų BAB banko SNORAS indėlininkams. Tyrimo metu nustatyta, kad:
-    iš viso nepagrįstai išmokėta draudimo išmokų suma – 4 285 735 litų;
-    draudimo įmonei jau pavyko susigrąžinti 1 123 235 litų;
-    teismo priteista, tačiau dar negrąžinta suma – 345 280 litų.
 „Draudimo išmokų išmokėjimo terminas yra 20 darbo dienų, o per tokį trumpą laiką esant didelei bankroto apimčiai užtikrinti sklandų ir tikslų išmokų išmokėjimo procesą yra labai sunki užduotis. Suprantame, kad kai kurie fiziniai ar juridiniai asmenys bando pasinaudoti jautria situacija, nejaučia kolektyvinės atsakomybės ir žiūri vien savo interesų net jeigu tai reiškia įstatymų pažeidimus. Mano nuomone, indėlių draudimo sistema turi būti apvalyta nuo nepagrįstų reikalavimų ir įstatymuose neegzistuojančių teisių“, - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė.     

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 str. 4. dalis numato, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems:
- Lietuvos banko;
- draudimo įmonės;
- kredito įstaigų;
- finansų maklerio įmonių;
- pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių;
- pensijų fondų;
- valdymo įmonių;
- įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma);
- kolektyvinio investavimo subjektų.

Peržiūrėti naujieną

Indėlių draudimo išmokos pervedamos anksčiau nei reikalauja įstatymai

 

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) draudimo išmokas draudžiamuosius įvykius patyrusių kredito unijų indėlininkams perveda vidutiniškai 4 darbo dienomis anksčiau nei įstatymais nustatytas terminas. Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas numato, kad draudimo išmokos indėlininkams turi būti pradedamos mokėti per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos, o vidutinis terminas, per kurį pradėtos mokėti išmokos, yra 16 d.d.

“Sustabdžius kredito įstaigos veiklą žmonės tikisi savo pinigus atgauti kuo greičiau, todėl dedame visas pastangas, kad draudimo išmokos indėlininkus pasiektų per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Tuo pačiu jau dabar siekiame įgyvendinti kai kurias naujosios ES direktyvos, reglamentuojančios indėlių garantijų sistemą, nuostatas. Viena jų – trumpesnis nei šiuo metu taikomas draudimo išmokų išmokėjimo terminas. Jau dabar pradedame taikyti priemones, kurios padės įgyvendinti direktyvos keliamus tikslus. Paskutinės draudiminį įvykį patyrusios kredito unijos “Naftininkų investicijos” indėlininkams išmokų mokėjimo terminą draudimo įmonei pavyko sutrumpinti net 9 darbo dienomis”, - teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė.

Gegužės 22 d. duomenimis, iš viso nuo 2013 m. pradžios draudžiamuosius įvykius patyrusių  kredito unijų indėlininkai, kurių yra per 10 tūkstančių, jau atsiėmė draudimo išmokų už bendrą 372,2 mln. litų sumą.

Lentelė. Draudžiamuosius įvykius patyrusių kredito unijų indėlininkų ir atsiimtų draudimo išmokų statistika

 

Nacionalinė kredito unija

„Švyturio taupomoji kasa“

„Laikinosios sostinės kreditas“

„Vilniaus taupomoji kasa“

„Naftininkų investicijos“

Indėlininkų, kuriems priklauso išmokos, skaičius

3082

482

618

5755

225

Atsiimta lėšų, tūkst. Lt

118.419

17.028

22.622

209.593

4.557

Peržiūrėti naujieną

„Naftininkų investicijos“ indėlininkai draudimo išmokas galės atsiimti banke „Citadele“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ perves draudimo išmokas draudžiamąjį įvykį patyrusios kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkams per AB „Citadele“ banką.

Kredito unijos indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo gegužės 20 dienos. Tačiau, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
„Citadele“ banko klientų aptarnavimo skyriuose indėlininkai turės parašyti prašymą dėl draudimo išmokos ir bankas visą draudimo išmoką iš karto išmokės grynaisiais pinigais banko skyriuje arba perves į kliento nurodytą sąskaitą. Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra „Citadele“ banko klientai, lėšos bus automatiškai įskaitytos į banke turimą sąskaitą. Papildomi mokesčiai už išmokų mokėjimą nebus taikomi.
Kredito unijos pateiktais duomenimis, mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 11,8 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 220.
„Naftininkų investicijos“ draudžiamasis įvykis įvyko balandžio 30 d.

Daugiau informacijos:
- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/
- apie išmokų mokėjimo tvarką: https://www.citadele.lt/aktualijos/naftininku-investicijos-indelininkai-jau-gali-atsiimti-draudimo-ismokas-ab-citadele-banke/

AB „Citadele“ banko klientų aptarnavimo skyrių sąrašas:
Vilnius     „Citadele” banko Vilniaus filialas    K. Kalinausko g. 13, 03107
Vilnius     Gedimino klientų aptarnavimo skyrius     Gedimino pr. 26, 01104
Vilnius     Vingio klientų aptarnavimo skyrius     Savanorių pr. 16, 03116 (PC HYPER RIMI)
Kaunas    „Citadele” banko Kauno filialas    Savanorių pr. 68, 44147
Klaipėda    „Citadele” banko Klaipėdos filialas     Danės g. 15, 92117
Šiauliai    „Citadele” banko Šiaulių filialas    Vilniaus g. 114A, 76290
Panevėžys     „Citadele” banko Panevėžio filialas    Vilniaus g. 7, 35199
Alytus     „Citadele” banko Alytaus filialas    S. Dariaus ir S. Girėno g.3, 62137

Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
- už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
- kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
- indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
- kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
- už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
- indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
- indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
- draudimo išmoka už pajų nėra mokama.

Peržiūrėti naujieną

Nutraukas indėlių draudimas "Naftininkų investicijos"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" 2014 m. gegužės 5 d. visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Naftininkų investicijos“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. gegužės 5 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2014 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 03-67.

Peržiūrėti naujieną

„Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokės draudimo išmokas „Naftininkų investicijos“ indėlininkams

Balandžio 30 d. kredito unijai „Naftininkų investicijos“ įvyko draudiminis įvykis. VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi kredito unijos „Naftininkų investicijos“ indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki gegužės 29 d.
Šiuo metu indėlininkai, turėję indėlį šioje kredito unijoje dėl draudimo išmokos neturi niekur  kreiptis, teikti duomenų apie turėtą indėlį. Indėlių draudimo išmokas draudimo įmonė išmokės per pasirinktą banką pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Apie banką, per kurį indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 11,8 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos – 220.
Iki šiol draudimo įmonė yra laiku ir sklandžiai pervedusi draudimo išmokas keturioms draudiminius įvykius patyrusioms kredito unijoms ir trims bankams. Iš viso draudimo įmonė yra laiku ir sklandžiai pervedusi draudimo išmokų daugiau nei 387 tūkst. indėlininkų už bendrą 4 mlrd. 172 mln. litų sumą

 Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
- už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
- kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
- indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
- kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
- už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
- indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
- indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
- draudimo išmoka už pajų nėra mokama.

Peržiūrėti naujieną

Kovą – indėlių draudimo įmokų rekordas

2014 m. kovo mėn. indėlių draudėjų deklaruota draudimo įmokų suma sudaro 15,62 mln. Lt. – tai yra didžiausia draudėjų deklaruota draudimo įmokų suma per visą indėlių draudimo gyvavimo Lietuvoje laikotarpį.


Preliminariais duomenimis, per pirmąjį 2014 m. ketvirtį Indėlių draudimo fondui priskaičiuota 44,75 mln. Lt draudimo įmokų ir tai yra beveik 2 proc. daugiau nei per atitinkamą 2013 m. laikotarpį. Iš jų per pirmąjį 2014 m. ketvirtį bankai sumokėjo 43,79 mln. Lt ir tai sudaro apie 98 proc. visų draudimo įmokų, o kredito unijos sumokėjo apie 845,5 tūkst. Lt ir tai sudaro mažiau nei 2 proc. nuo visų surenkamų įmonės įmokų.


„Draudžiamų indėlių likučiai Lietuvoje veikiančiose kredito įstaigose stabiliai didėja, o tai leidžia prognozuoti, kad įmonės pajamos iš draudimo įmokų taip pat išliks stabilios“, - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas“ direktorė.

                               

Peržiūrėti naujieną

A.Mažintienė: sieksime Ūkio banko bankroto proceso skaidrumo ir efektyvumo

Šiandien, kovo 18 d. įvyko pirmasis Ūkio banko kreditorių susirinkimas, kuriam pirmininkavo daugumos kreditorių balsavimu išrinkta Aurelija Mažintienė, valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atstovė.
        „Kaip žinia, pagal įstatymus banko bankroto atveju kreditorių susirinkimo pagrindinė funkcija banko bankroto procese yra išrinkti kreditorių komitetą – tai ir buvo padaryta šio susirinkimo metu“, - teigė A.Mažintienė, naujai išrinkto Ūkio banko kreditorių komiteto pirmininkė.
Nutarta, kad kreditorių komitetą sudarys septyni nariai:
- 5 „Indėlių ir investicijų draudimas, įskaitant ir komiteto pirmininką, atstovai;
- Banko darbuotojų atstovas, išrinktas banko darbuotų balsavimu;
- UAB Lifoda – privatus Lietuvoje veikiantis juridinis asmuo, turintis vieną didžiausių kreditorinių reikalavimų kreditorių ketvirtoje eilėje.
       „Nors komitetą pagal įstatymus galėtų sudaryti ir kiek daugiau narių, išrinkta septynių narių komiteto sudėtis, siekiant užtikrinti efektyvią komiteto veiklą, racionalius ir savalaikius komiteto sprendimus, kas, manau, yra visų kreditorių bendras interesas“, - sakė A.Mažintienė.
Jos teigimu, bus siekiama, jog komiteto veikla užtikrintų kuo skaidresnę ir efektyvesnę bankroto procedūros eigą, o bankroto procesas būtų sklandus ir leistų kreditoriams atgauti maksimalias  atgautinas lėšų sumas.

Peržiūrėti naujieną

Daugiau nei pusė „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkų atsiėmė draudimo išmokas

Bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai jau atsiėmė daugiau nei pusę jiems priklausančių draudimo išmokų, kurias valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) vasario 13 d. pervedė bankui „Danske Bank“.
Iš  viso „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra 5754, draudimo išmokų suma lygi 221,3 mln. litų. Vasario 24 d. duomenimis, 2950 indėlininkai jau atsiėmė draudimo išmokų už 146,8 mln. litų sumą, arba 66 proc. visos draudimo įmonės bankui pervestos sumos.
Šis išmokų administravimas indėlininkams nieko nekainuoja. Draudžiamasis įvykis šiai kredito unijai įvyko sausio 17 d.
Indėlininko teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
- už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
- kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
- indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
- kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
- už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
- indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
- indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
- pajus nėra draudimo objektas.

Peržiūrėti naujieną

„Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkai draudimo išmokas gali atsiimti banke „Danske Bank“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkams priklausančias draudimo išmokas pervedė į banką „Danske Bank“.
Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į banką gali kreiptis nuo šiandien, vasario 13 dienos. Tačiau, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra „Danske Bank“ klientai, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie neturi sąskaitos „Danske Bank“, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Papildomi mokesčiai už išmokų mokėjimą nebus taikomi.
Kredito unijos pateiktais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 221,3 mln. litų. Indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra 5 754.
Draudžiamasis įvykis „Vilniaus taupomajai kasai“ paskelbtas 2014 m. sausio 17 d.

Daugiau informacijos:
- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/
- apie išmokų mokėjimo tvarką: www.danskebank.lt/unijos

 

Aptarnavimo skyrių sąrašas:

Vilnius

Saltoniškių klientų aptarnavimo skyrius

Saltoniškių g. 2 LT-08500 

Vilnius

Konstitucijos klientų aptarnavimo skyrius

Konstitucijos pr. 3 LT-09308 

Vilnius

Centro klientų aptarnavimo skyrius

Gedimino pr. 10 / Totorių g. 1 LT-01103

Vilnius

Verkių klientų aptarnavimo skyrius

P. Lukšio g. 32 („Domus galerija“) LT-08222 

Vilnius

Vilniaus "Akropolio" klientų aptarnavimo skyrius

Ozo g. 25 („Akropolis“) LT-07150

Kaunas

Kauno klientų aptarnavimo centras

Savanorių pr. 363 LT-49425

Kaunas

Kauno "Akropolio" klientų aptarnavimo skyrius

Karaliaus Mindaugo pr. 49 („Akropolis“) LT-44333

Panevėžys

Panevėžio klientų aptarnavimo centras

J. Basanavičiaus g. 3 LT-35182Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
- už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
- kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
- indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
- kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
- už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
- indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
- indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
- pajus nėra draudimo objektas.
 

Peržiūrėti naujieną

Nutrauktas indėlių draudimas kredito unijai "Vilniaus taupomoji kasa"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" 2014 m. sausio 20 d. visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. sausio 20 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 03-12.

Peržiūrėti naujieną

Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB "Citadelė investicijų valdymas"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" 2014 m. vasario 7 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB „Citadelė investicijų valdymas“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. vasario 7 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 03-19.

Peržiūrėti naujieną

Bus išmokėtos draudimo išmokos už apdraustus indėlius „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkams

Sausio 17 d. kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ įvyko draudžiamasis įvykis. Nuo šios dienos šios kredito unijos indėlininkai, kurių indėliai yra apdrausti pagal Lietuvoje veikiančią indėlių draudimo sistemą, įgyja teisę į draudimo išmokas.
Visiems šios kredito unijos indėlininkams, kuriems priklauso draudimo išmokos, bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki vasario 14  d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai ne daugiau kaip 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki vasario 28 d., kaip tai numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas.
„Draudimo įmonė imsis visų priemonių, kad indėlininkams draudimo išmokos būtų pervestos per kuo trumpesnį terminą. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės per pasirinktą banką, apie kurį bus pranešta viešai“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.
Indėlininkams nereikia niekur kreiptis ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Kai tik bus pasirinktas bankas, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.
Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 230 mln. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 8 tūkstančiai.  
Teisę į draudimo išmoką indėlininkas turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
 
Draudimo įmonė primena, kad draudimo išmokos nemokamos šiais atvejais:
- už indėlius, kuriems kredito unija yra nustačiusi palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito unijoje nustatytą palūkanų normą;
- kredito unijos paskolos gavėjams, jeigu indėliai ne didesni už jų įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis). Jeigu kredito unijos paskolos gavėjo indėlis yra didesnis už šio gavėjo įsipareigojimus (negrąžintas paskolas su palūkanomis), draudimo suma skaičiuojama iš indėlio atimant gavėjo įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų;
- indėlininkams, kurių indėliai pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;
- kredito unijos administracijos vadovams, filialų vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;
- už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;
- indėlininkams kurių indėliai teismų sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;
- indėlininkams, dėl kurių indėlių lėšų įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo;
- draudimo išmoka už pajų nėra mokama.

Peržiūrėti naujieną

Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB FMĮ „VIVUM“

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" 2014 m. sausio 9 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB FMĮ „VIVUM“. Nutarimą nutraukti draudimą 2014 m. sausio 9 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 03-226.

Peržiūrėti naujieną

Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB „MP Pension Funds Baltic“

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" lapkričio 14 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB „MP Pension Funds Baltic“. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. lapkričio 14 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. 03-177.

Peržiūrėti naujieną

Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB FMĮ "Finbaltus"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" rugsėjo 5 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB finansų maklerio įmonei „FINBALTUS“. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. rugsėjo 5 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 03-143.

Peržiūrėti naujieną

Draudimo įmonė dengs didesnį Ūkio banko perduotų Šiaulių bankui įsipareigojimų ir turto skirtumą

2013 m. spalio 11 d. „KPMG Baltics“ pateikė Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, perduotų Šiaulių bankui, vertinimo ataskaitą, pagal kurią skirtumas tarp preliminaraus ir galutinio turto ir įsipareigojimų vertinimo, yra didesnis 128 mln. litų.

VĮ „Indėlių ir įsipareigojimų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė), vykdydama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme priskirtas funkcijas, užtikrina indėlių apsaugą ir priima sprendimą dėl dalyvavimo Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perdavimo finansavime.

„Draudimo įmonė, siekdama užtikrinti indėlininkų interesų apsaugą, įsipareigojo padengti susidariusį perduoto turto ir įsipareigojimų verčių skirtumą. Vertinimo darbai yra baigti, vienas esminių perdavimo sutarties etapų yra užbaigtas, todėl bankroto administratoriui nebeliko kliūčių pradėti opcionų organizavimą nedelsiant. Iš opcionų gauti pinigai atiteks Ūkio banko kreditoriams“, - teigė Aurelija Mažintienė, draudimo įmonės direktorė.

Peržiūrėti naujieną

A.Mažintienė: už "Snoro" turtą gauti pinigai bus grąžinti į valstybės biudžetą

 


Vadovauti Indėlių draudimo fondui po penktojo pagal turtą Lietuvos komercinio banko "Snoras" žlugimo 2011 metų pabaigoje atėjusi 41 metų Aurelija Mažintienė teigia, kad šiuo metu pagrindinis fondo tikslas yra kuo greičiau ir saugiau sugrąžinti valstybei milijardinę skolą, kurią Finansų ministerija paskolino fondui apdraustų "Snoro" indėlių draudimo išmokoms.

Indėlių draudimo fondo, kuriame dirba 16 žmonių, vadovė interviu BNS teigė, kad "Snoro" turto pardavimo procesai sėkmingai tęsiami ir dar šiemet gali būti apsispręsta dėl maždaug 2,6 mlrd. litų vertės banko paskolų portfelio likimo - ar jis liks "Snoro" bankroto administratoriaus dispozicijoje, ar visas arba dalimis bus parduodamas. A.Mažintienės teigimu, kreditorių komitetui pavyko smarkiai sumažinti Neilo Cooperio (Neilo Kuperio) komandos išlaidas, o ateityje jų dydį svarstoma susieti su veiklos efektyvumu.

Draudimo specialistė, Vilniaus Gedimino technikos universitete dėstanti A.Mažintienė Indėlių draudimo fondui nuolat vadovauja nuo 2012 metų lapkričio 27 dienos.

- Kaip Jūs manote, kokia bus antrą Indėlių draudimo fondo vietą kreditorių eilėje patvirtinusio Konstitucinio Teismo sprendimo įtaka, pirmiausiai "Snoro" bankroto procesui?

- Konstitucinio Teismo sprendimas šiandien turi labai didelę reikšmę tiek visai visuomenei, tiek Indėlių draudimo fondui. Pirmas dalykas, kuris, mano manymu, yra pats svarbiausias, yra tai, kad pinigai, kurie gauti iš banko "Snoras" turto realizavimo, bus grąžinti ten, kur jiems ir priklauso - į valstybės biudžetą. Žinome, kokia yra valstybės skola ir grąžinus bent 1 mlrd. litų, tai jau sudarys apie 2 proc. visos valstybės skolos. Tai būtų labai didžiulė įtaka, ir Indėlių draudimo fondo misija yra užtikrinti, kad tie pinigai kuo greičiau ir kuo saugiau sugrįžtų į valstybės biudžetą.

Antras dalykas, kad kuo greičiau mes grąžinsime pinigus, tuo greičiau bus sumažinta finansinė našta mokesčių mokėtojams, todėl kad vėlgi, mes buvome pasiskolinę pinigus iš valstybės, tai yra iš Finansų ministerijos, nes Indėlių draudimo fonde surinktų įmokų nepakako "Snoro" indėlininkų kompensacijoms. Reiškia, kad kai mes pasiskoliname pinigus iš Finansų ministerijos, ta pati mokesčių mokėtojų našta atsiranda tada, kai jie turi prisidėti prie skolos grąžinimo. Jie grąžina ją tol, kol neįsijungiame mes.

Konstitucinio Teismui pateikus išaiškinimą dėl kreditorių eiliškumo, aš galiu spėti, kad gali atsirasti nepasitenkinimų, kad gali būti bandymų vilkinti teismų sprendimus. Tačiau niekaip nesuprantu, jeigu taip įvyktų, kas iš to laimėtų? Visuomenė tikrai nelaimėtų, nes turėtų toliau savo lėšomis prisidėti prie skolos mažinimo ir laukti, kol mes galėsime atgauti pinigus iš "Snoro" ir atiduoti Finansų ministerijai. Pliusų šitame dalyke aš nematau.

Konstitucinio Teismo išaiškinimas yra vienas ir vienintelis, aiškiai pasakantis, kurioje eilėje mes turime likti ir eilė nepasikeis. Reikia būti realistais ir situaciją vertinti realiai. Aš, aišku suprantu, kad su tokiu Konstitucinio Teismo sprendimu, kai Indėlių draudimo fondas lieka antroje vietoje, kurioje ir buvo, reiškia, kad tikrai nemaža dalis pinigų sugrįš į fondo sąskaitą ir ją reikės pervesti paskolos dengimui. Noriu pabrėžti, kad Indėlių draudimo fondo misija yra šiuos pinigus išsaugoti ir visus sugrąžinti tiesiai į valstybės biudžetą, kad nenutekėtų nė vienas litas.

Tai yra vienintelis kelias, kurį mes šiandien matome. Taip prisidėtume prie valstybės skolos ir mokesčių mokėtojų naštos mažinimo. Tuo labiau, tai yra labai svarbu, kai mes siekiame nuo 2015 metų įstoti į euro zoną. Vienas iš Mastrichto kriterijų yra susijęs su viešųjų finansų deficito suvaldymu. Tai yra tiesioginė galimybė prisidėti prie pozityvios šio rodiklio reikšmės.

- Jūsų vertinimu, kokią dalį "Snoro" turto yra realu atgauti pinigais?

- Sunku vertinti, galbūt galima tikėtis apie 4 mlrd. litų. Tačiau reikia nepamiršti, kad vyksta teisminiai ginčai tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir jeigu ten dar bus priteista, galbūt suma viršytų 4 mlrd. litų. Tačiau mes turime suvokti ir tai, kad visos sumos atgauti neįmanoma, nes bankui bankroto byla buvo iškelta ne veltui, o remiantis faktais, kad įsipareigojimams padengti trūksta turto.

Toks faktas rodo, kad pinigai buvo galimai padėti kitur, negu privalėjo būti padėti. Tikėtis, kad bus susigrąžintas visas turtas, būtų naivu. Statistiškai iš Lietuvoje bankrutavusių įmonių yra susigrąžinama iki 20 proc. viso kreditorinio reikalavimo - viso bankroto proceso metu.

Praėjo dveji metai nuo banko "Snoras" bankroto ir mes jau esame susigrąžinę 23 proc., arba beveik 1,5 mlrd. litų į banko "Snoras" sąskaitą, tik tiek, kad negalėjome skubiai padengti Indėlių draudimo fondo įsipareigojimo Finansų ministerijai ir gyventojams, laukiant Konstitucinio Teismo išaiškinimo, kurioje kreditorių eilės vietoje mes turime būti. Jeigu to nebūtų, mes būtume seniai grąžinę tuos pinigus ir Indėlių draudimo fondo skola Finansų ministerijai būtų sumažėjusi apie 70 proc., didelę dalį naštos nuo mokesčių mokėtojų būtume nuėmę. Tikiuosi, kad žmonės yra sąmoningi ir supras, kad geriau kuo greičiau sugrąžinti tuos pinigus į biudžetą.

- Kada tai gali įvykti?

- Tai bus tam tikra procedūra. Konstitucinis Teismas pateikė išaiškinimą, dabar Vilniaus apygardos teismas šiuo pagrindu turi priimti sprendimą dėl Indėlių draudimo fondo eilės. Aš labai tikiuosi, kad artimiausią mėnesį toks sprendimas gali būti priimtas. Kai jis bus priimtas ir jeigu niekas jo neapskųstų, tuomet kreditorių komitete priimtume sprendimą tenkinti antros eilės kreditorinį reikalavimą ir po to galima būtų tai iš karto padaryti. Kalbu su prielaida, kad žmonės yra sąmoningi ir nedarys tokių keistų žingsnių.

- Kaip vyksta "Snoro" turto pardavimas: "Snoro lizingo", "Finastos", "Lietuvos ryto" akcijų paketo?

- Dėl "Snoro lizingo" yra gautas Konkurencijos tarybos leidimas ir viskas krypsta sandorio užbaigimo link. Man atrodo, kad iki liepos pabaigos už "Snoro lizingą" turėtų būti pervesti pinigai. Manau, kad tai yra beveik išspręstas klausimas.

Kalbant apie banką "Finasta", turime gauti iš Lietuvos banko sprendimą dėl potencialaus investuotojo, kuris jam yra pateikęs dokumentus. Nepaisant to, šito banko įsigijime dalyvauja ne vienas potencialus investuotojas, savo pasiūlymus yra pateikę šeši investuotojai ir jie yra suskirstyti į eiles.

Dabar situacija tokia, kad "EurEst Capital" yra pateikęs dokumentus Lietuvos bankui, vyksta tikrinimo procedūra ir artimiausiu metu laukiame Lietuvos banko sprendimo, ar šis potencialus investuotojas yra tinkamas "Finastai". Čia galimi du scenarijai: Lietuvos bankas arba patvirtina potencialų investuotoją, arba ne. Jeigu patvirtina, tuomet sandoris gali būti tęsiamas, o jeigu ne, tuomet yra kiti potencialūs investuotojai, kurie stovi eilėje, laukia ir, tikėtina, kad jie savo dokumentus teiks Lietuvos bankui.

Tikėtina, kad tai užtruks laiko, tačiau čia vėlgi gali būti aplinkybės, kurios nepriklauso nei nuo kreditorių komiteto, nei nuo "Snoro" bankroto administratoriaus komandos - tai išimtinai potencialių investuotojų apsisprendimas. Aš tikiuosi, kad jie būtų pateikti, tuomet vėl prasidėtų jų tikrinimas, kuris užtruktų ne trumpiau kaip du mėnesius.

Su "Snoro" bankroto administratoriumi esame sutarę, kad jis ieško potencialių investuotojų į "Lietuvos rytą" - noras ir tikslas yra šiais metais turėti kažkokį rezultatą iš šias akcijas valdančios įmonės "Snoras Media" pardavimo. Kiek mums yra žinoma, yra potencialių investuotojų, ir jie bus pristatyti kreditorių komitetui. Vėliau, atsižvelgiant į pasiūlymus, bus sudaryta jų eilė.

Potencialius investuotojus mes skirstome tik pagal ekonominį naudingumą, nes esame kreditoriai, mums svarbi didžiausia kaina, nes ji tenka maksimalaus kreditorinio reikalavimo tenkinimui. Grįžtant prie banko "Finasta", aš suprantu Lietuvos banką, kad jam svarbiausia investuotojo patikimumas, taip kad šitoje vietoje suveikia "keturių akių" principas - vertinama tiek ekonominė nauda, tiek patikimumas. Nemanau, kad Lietuvos bankas be argumentų, be turimų galimybių ir įrankių, galėtų apie potencialų investuotoją suformuoti neigiamą nuomonę.

- Dar viena svarbi "Snoro" turto dalis yra paskolų portfelis. Koks jo likimas?

- Jis yra prižiūrimas ir valdomas - skaičiuojami atidėjiniai, formuojama paskolų portfelio vertė. Iš tikrųjų grįžta paskolos, kurioms sueina terminai, grįžta palūkanos už paskolas. Nemažai darbo reikia įdėti su vadinamąja blogesnių paskolų portfelio dalimi, čia reikia ir teisinių, ir antstolių paslaugų. Mūsų tikslas yra realizuoti banko turtą taip, kad gautume maksimalią naudą. Paskolų portfelis irgi yra banko turtas ir šitoje vietoje mums yra labai svarbu apsispręsti ir susitarti, ko mes norime, nes paskolų portfelis gali likti toliau valdomas "Snoro" banke, tada mes turime įvertinti, ar mums apsimoka, kad jis būtų valdomas bankroto administratoriaus, nes dėl to yra patiriamos tam tikros išlaidos.

Reikia pamatuoti pajamų ir išlaidų santykį - apsimoka ar ne. Antras variantas - galbūt galima galvoti apie tokio portfelio pardavimą. Vėl reikia žiūrėti, kokie būtų kaštai ir pajamos, ar apsimoka, kokia yra ekonominė nauda ir ieškoti būdų, kad apsimokėtų dar labiau. Pavyzdžiui, gal neparduoti vienu metu viso paskolų portfelio, o jį dalinti į dalis, į tam tikras kategorijas ir pardavinėti ne vienai, o kelioms suinteresuotoms finansų įstaigoms? Kol kas yra svarstymo stadija, tačiau manau, kad mes turime apsispręsti dėl paskolų portfelio kreditorių komitete ir kartu su bankroto administratoriumi dar šiais metais.

- Buvo reikšta nemažai nepasitenkinimo dėl "Snoro" bankroto administratoriaus Neilo Cooperio veiklos išlaidų dydžio. Su kokiu biudžetu jis dirba dabar?

- Antram ketvirčiui nustatytas biudžetas buvo iki 4 mln. litų mėnesiui - 20 proc. mažesnis negu pirmąjį ketvirtį. Galiu pasakyti, kad faktiškai išnaudojama suma yra apie 2-3 mln. litų. Aš jaučiu, kad bankroto administratorius suprato ir susikalbėjome, kaip mes įsivaizduojame tolesnį "Snoro" bankroto administravimą ir kokiomis sąnaudomis.

Kai šios sąnaudos kreditorių komiteto dėka sumažėjo 70 proc. nuo bankroto administratoriaus veiklos pradžios, ir manau, kad tolesniuose procesuose mes surasime galimybių ir būdų dar racionaliau panaudoti administratoriaus išlaidas. Racionaliai, tai reiškia taip,  kad bandysime susieti jo išlaidas galbūt su procentiniu dydžiu nuo pajamų, gautų pardavus vieną ar kitą banko turto objektą. Apie tai mes galvojame ir šiuo metu su kreditorių komitetu dirbame su šiuo klausimu. Artimiausiu metu norėsime pateikti tam tikrą mūsų išdirbtą variantą, kuriame bankroto administratorius būtų tiesiogiai finansiškai atsakingas už įkritusias pajamas.

- "Snoro" žlugimas ir šio banko bankroto administravimas yra vienas brangiausių Lietuvoje. Jūsų nuomone, ar yra pakankamos kredito įstaigų įmokos į Indėlių draudimo fondą?

- Kalbėti apie kredito įstaigų įmokų padidinimą reikia labai atsargiai. Mano nuomone, gali tekti suvienodinti draudimo įmokų nustatymo principus tiek bankams, tiek ir kredito unijoms. Neatmetama ir tarifų didinimo galimybė, tačiau pirmiausia Lietuvos bankas turi įvertinti kredito įstaigų rinkos lūkesčius ir indėlių draudimo galimybes.

Tikrai sutinku, kad pastaruoju metu padaugėjus kredito unijų bankrotų, mes turbūt galėtume kalbėti apie kažkokį didesnį tos ekonominės naudos padidėjimą kredito unijų atžvilgiu.

- Indėlių draudimo fondui išmokėjus išmokas dviejų bankų, kelių kredito unijų indėlininkams bei dar pasiskolinus, kada pats fondas atsigaus ir taps gyvybingas?

- Tai priklauso nuo kelių dalykų - nuo to, kaip sėkmingai mes surinksime draudimo įmokas. Antras šaltinis - kaip bus realizuotas bankrutavusių bankų turtas. Turime du šaltinius, tačiau dabar šie pajamų šaltiniai keliauja ir paskolų, kurios buvo paimtos iš Finansų ministerijos, grąžinimui. Mes tikrai matome, kad jeigu Konstitucinio Teismo sprendimas įgyvendinimas nebus vilkinamas ir procesas vyks taip sklandžiai, kaip tikimės, "Snoro" paskola gali būti padengta iki 2014 metų pabaigos, jos dalinį grąžinimą pradedant dabar, nedelsiant.

Visų pinigų visi kreditoriai negali tikėtis atgauti, nes "Snoro" bankrotas buvo paskelbtas todėl, kad buvo nustatytas turto trūkumas įsipareigojimams padengti, tai yra akivaizdu.

- Fondui vadovauti atėjote sudėtingu metu, bankrutuojant "Snoro" bankui. Kokių pokyčių ėmėtės, kad fondo veikla būtų kuo efektyvesnė?

- Viską iš esmės pakeitėme, pradedant struktūra. Pakeitėme ją, buvo priimti žmonės, profesionalai, kurie turi patirties draudimo išmokų apskaičiavime, dirbant su juridiniais klausimais, buvę bankininkai, auditoriai, draudikai. Mano tikslas buvo pirmiausiai sustyguoti žmones. Nes nebus žmonių, nebus ir darbo.

Kadangi įkūrėme dar ir mokymų padalinį, žmonės pas mus yra labai gerai paruošti, profesionalūs ir aš nesu girdėjusi nusiskundimų iš interesantų, kad jiems nebuvo atsakyta į jų pretenzijas ar nebuvo suteikta profesionali pagalba.

Manau, kad turėtume atlikti ir analitinį darbą, analizuoti, stebėti bankų veiklos rodiklius, tendencijas, patys bandyti nuspėti rizikas, grėsmes ir pasidalinti savo įžvalgomis su priežiūros institucija.

- Ačiū už pokalbį.

*********

Lietuvoje indėlių draudimo sistema pradėjo veikti 1997 metais, kaip gyventojų indėlių kredito įstaigose draudimas, o nuo 2002 metų vidurio pradėta drausti finansų įstaigų ir įmonių įsipareigojimus investuotojams. Nuo indėlių draudimo sistemos gyvavimo pradžios Lietuvoje žlugo septynios kredito įstaigos, įskaitant Ūkio banką.

Indėlių draudimo fondas pervedė draudimo išmokas daugiau nei 387 tūkst. indėlininkų, jiems kompensuojama 4,113 mlrd. litų prarastų indėlių (neįskaitant Ūkio banko indėlininkų).

Fondo paimtos paskolos, skirtos trijų kredito unijų, "Snoro" indėlininkams ir Ūkio banko turto, teisių ir įsipareigojimų perdavimo Šiaulių bankui finansavimui, birželio 30 dieną siekė 3,036 mlrd. litų. Fondas skolą Finansų ministerijai grąžinama ne tik iš bankrutavusių įstaigų turto pardavimo, bet ir iš draudimo įmokų, kurių kas mėnesį vidutiniškai sumokama po 14,6 mln. litų. Preliminariais Indėlių draudimo fondo duomenimis, šiemet pirmąjį pusmetį į Indėlių draudimo fondą sumokėtų draudimo įmokų suma yra 87,849 mln. litų.

Šiemet sausį-birželį Indėlių draudimo fondas Finansų ministerijai grąžino 61,7 mln. litų paskolos ir 7,27 mln. litų palūkanų.


Šaltinis: BNS

Peržiūrėti naujieną


A.Mažintienė: žmonės turėtų daugiau domėtis indėlių draudimu

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas" užsakymu atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad didžioji dalis Lietuvos gyventojų žino apie indėlių draudimą, tačiau vis dar trūksta žinių apie draudžiamąjį objektą.

Apklausos duomenimis, didžioji dalis visuomenės - 82 proc. - teigė apie indėlių draudimą sužinoję iš  žiniasklaidos (64,8 proc.), iš draugų, giminių, pažįstamų (21,3 proc.), iš kredito įstaigos darbuotojų (14,4 proc.), iš "Indėlių ir investicijų draudimo" (12,6 proc.), iš kitų šaltinių (1,9 proc.), 17,8 proc. teigė nežinantys apie tokį draudimą.

Tačiau rezultatai parodė, kad žmonės vis dar nepakankamai žino apie draudimo sumą, apie tai, kokia valiuta laikomi indėliai yra apdraudžiami ir apie tai, kad ne visi kredito įstaigai patikėti pinigai yra apdraudžiami. Pavyzdžiui, mažiau nei pusė (44,6 proc.) žino, kad apdraudžiama bendra indėlių suma vienoje kredito įstaigoje yra iki 100 000 eurų, 27 proc. mano, kad apdraudžiami indėliai tik iki 100 000 litų, 27,5 proc. atsakė, kad nežino, iki kokios sumos indėliai yra apdraudžiami.  

Paklausti apie valiutas, tik 10,1 proc. atsakė teisingai - kad indėliai draudžiami, jeigu jie yra laikomi eurais, JAV doleriais, litais, kita Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valiuta. Tačiau net 53,5 proc. apklaustųjų mano, kad bet kuria valiuta laikomi indėliai yra apdrausti, 12,2 proc. - kad litais, rubliais, eurais, 24,2 teigė nežinantys, kokia valiuta laikomi indėliai yra apdrausti.  

Paklausti apie draudimo objektą, ketvirtadalis atsakė teisingai - kad draudžiami yra terminuoti indėliai, kaupiamieji indėliai ir indėliai einamosiose sąskaitose. Tačiau vis dar yra manančių, kad yra apdraudžiami indėlio sertifikatai (5 proc. apklaustųjų) ir banko išleistos obligacijos (taip galvoja 8 proc.). Trečdalis apklaustųjų atsakė, kad nežino, kas yra apdraudžiama.   

Į klausimą, kaip apskaičiuojamos draudimo išmokos įvykus draudžiamajam įvykiui, pavyzdžiui, kai bankrutuoja kredito įstaiga, jeigu turite indėlį ir paskolą: 16,3 proc. pateikė neteisingą atsakymą - kad atgautų visą indėlį su iki draudžiamojo įvykio dienos priskaičiuotomis palūkanomis (bet ne daugiau negu 100 tūkst. eurų). 29,6 proc. pateikė teisingą atsakymą - draudimo išmoka bus lygi skirtumui iš indėlio atėmus likusią paskolą, su priskaičiuotomis palūkanomis iki draudžiamojo įvykio dienos (bet ne daugiau negu 100 tūkst. eurų). 53,9 proc. apklaustųjų teigė nežinantys, kaip tokiu atveju būtų skaičiuojama draudimo išmoka.

"Manome, kad dėl paskutiniu metu vykusių kredito įstaigų draudžiamųjų įvykių, ypač dėl banko SNORAS bankroto, indėlių draudimas tapo aktualesnis ir suprantamesnis visuomenei. Mano įsitikinimu, indėlių draudimas yra vienas iš efektyviausių būdų siekiant užtikrinti finansų rinkos stabilumą bei visuomenės pasitikėjimą finansų rinkomis, nes suteikia žmonėms saugumo jausmą dėl jų pinigų, laikomų banke ar kredito unijoje. Tačiau svarbu, kad žmonės kuo daugiau savarankiškai domėtųsi, kokiai įstaigai patiki savo pinigus ir atliktų bent jau preliminarų kredito įstaigos patikimumo įvertinimą. Tikiuosi, kad pastarųjų metų draudiminiai įvykiai atkreipė daugelio gyventojų dėmesį, jog už rizikingesnę investiciją kredito įstaigose yra siūlomas ir didesnis atlygis. Todėl ypatingai tie, kurie yra pasiryžę rizikingai investuoti turėtų išsiaiškinti, ar jų pinigai yra apdrausti - tai padėtų išvengti nesklandumų, jeigu kredito įstaiga bankrutuotų", - mano Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimo" direktorė.

Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas" užsakymu šių metų balandžio 10-14 d. atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras VILMORUS. Apklausos apimtis - 1003 Lietuvos gyventojai iš 17 miestų ir 34 kaimų.

Apie indėlių draudimą:

Lietuvos indėlių draudimo sistema draudžia fizinių ir juridinių asmenų indėlius, laikomus bankuose ir kredito unijose.

Lietuvoje indėlių draudimo sistema pradėjo veikti 1997 m. kaip gyventojų indėlių bankuose draudimas. Nuo 2002 metų vidurio apėmė fizinių ir juridinių asmenų indėlių, laikomų bankuose ir kredito unijose, draudimą. Šiuo metu Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema yra suderinta su ES teise ir atitinka pagrindinius ES šalių indėlių draudimo sistemos principus.

Apie draudimo išmokas:

Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 100 000 eurų (345 280 litų).

Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta - JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis

Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką.

Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito įstaigai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.

Palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.

Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Daugiau informacijos: www.iidraudimas.lt

Peržiūrėti naujieną

Kreditoriai sieks maksimalaus interesų tenkinimo „Švyturio taupomosios kasos“ bankroto procese

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo" kreditorinis reikalavimas bankrutavusiai kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa" sudaro 99,8 proc. (17 mln. 73 tūkst. litų) visų Klaipėdos apygardos teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Pirmojo kreditorių susirinkimo, vykusio birželio 25 d., pirmininku išrinktas „Indėlių ir investicijų draudimas" atstovas.

„Suprantu, kad kredito unijos bankroto administravimo metu bus keliamos sudėtingos užduotys, tokios kaip kredito unijos turto administravimas, realizavimas ir kreditorinių reikalavimų tenkinimas. Nuo bankroto administratoriaus ir jo komandos profesionalumo priklausys ir bankroto proceso sudėtingumas bei eiga. Pagrindinis mūsų uždavinys - atstovauti „Indėlių ir investicijų draudimui" bei kitiems kreditoriams ir siekti maksimalaus jų interesų tenkinimo. Su bankroto administratoriaus komanda dirbsime taip, kad būtų užtikrinta kuo skaidresnė „Švyturio taupomosios kasos" bankroto procedūros eiga, kad informacija būtų laiku ir visada pasiekiama visiems be išimties kreditoriams, kad kreditorių susirinkimo sprendimai būtų viešai prieinama kiekvienai suinteresuotai kreditorių grupei", - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimo" direktorė.

Birželio 30 d. duomenimis, nuo draudimo išmokų mokėjimo pradžios 459 „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai jau yra atsiėmę 16 mln. 706 tūkst. litų, tuo tarpu 376 tūkst. litų draudimo išmokų dar neatsiėmė 23 indėlininkai. „Indėlių ir investicijų draudimo" bankui „Danske Bank" pervesta draudimo išmokų suma šios kredito unijos indėlininkams sudaro 17 mln. 82 tūkst. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra 482.

„Švyturio taupomajai kasai" draudžiamasis įvykis įvyko š.m. sausio 24 d.

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijai "Laikinosios sostinės kreditas" nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai "Laikinosios sostinės kreditas". Nutarimą nutraukti draudimą 2013 metų gegužės 13 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. gegužės 9 d. nutarimą Nr. 03-96 „Dėl kredito unijos "Laikinosios sostinės kreditas" nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo".

Peržiūrėti naujieną

Nacionalinės kredito unijos ir „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai jau atsiėmė beveik visas draudimo išmokas

Beveik visi Nacionalinės kredito unijos ir „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai jau atsiėmė valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau - draudimo įmonė) pervestas draudimo išmokas. Draudimo išmokos indėlininkams mokamos per banką „Danske Bank".

Šio banko duomenimis, 2942 iš 3063 Nacionalinės kredito unijos indėlininkų, jau yra atsiėmę draudimo išmokų už bendrą 108 mln. 660 tūkst. litų sumą. Dar 121 indėlininkas turi atsiimti draudimo išmokų už bendrą 5 mln. 18 tūks. litų sumą.

443 iš 482 "Švyturio taupomosios kasos" indėlininkų, kuriems pervestos draudimo išmokos, atsiėmė 16 mln. 630 tūkst. litų. Dar 27 indėlininkai turėtų atsiimti draudimo išmokų už 443 tūkst. litų sumą.

"Mūsų vertinimu, draudimo išmokų administravimo procesas vyksta sklandžiai, nes per nepilnus 4 mėnesius beveik visi šių dviejų kredito unijų indėlininkai atsiėmė draudimo išmokas už indėlius, laikytus draudžiamuosius įvykius patyrusiose kredito unijose. Tik 4 proc. Nacionalinės kredito unijos indėlininkų ir 6 proc. „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkų dar nėra atsiėmę jiems priklausančių draudimo išmokų", - teigė „Indėlių ir investicijų draudimo" direktorė Aurelija Mažintienė.

Dauguma indėlininkų, kurie kreipėsi dėl draudimo išmokų, yra privatūs asmenys.

Indėlininkams priklausančias draudimo išmokas draudimo įmonė bankui „Danske Bank" pervedė vasario 15 d., tą pačią dieną bankas pradėjo išmokėti jas indėlininkams. 

Indėlininko teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos. 

Šis išmokų administravimas indėlininkams nieko nekainuoja.

Peržiūrėti naujieną

„Laikinosios sostinės kreditas“ indėlininkai draudimo išmokas gali atsiimti banke „Danske Bank“

Nuo šiandien, birželio 5 d., draudžiamąjį įvykį patyrusios kredito unijos „Laikinosios sostinės kredito" indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų gali kreiptis į banką „Danske Bank", kuriam valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" pervedė draudimo išmokas.

„Užtikrinome, kad visi „Laikinosios sostinės kredito" indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gautų laiku. Tačiau norime priminti, kad, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos", - teigė Aurelija Mažintienė, "Indėlių ir investicijų draudimas" direktorė.

Draudimo įmonė gavusi duomenis iš „Laikinosios sostinės kredito" apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius ir pasirinkusi banką draudimo išmokoms išmokėti, pervedė 22,8 mln. litų draudimo išmokų 612 buvusių šios kredito unijos indėlininkų.

„Pradėjus mokėti draudimo išmokas „Laikinosios sostinės kredito" indėlininkams, didesnio jų srauto laukiame Kaune ir esame pasiruošę užtikrinti sklandų mokėjimo procesą. Tačiau draudimo išmokų gavėjai gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank" skyrių su asmens tapatybę įrodančiu dokumentu ir atsiimti jiems priklausančią draudimo išmoką", - sako Darius Jasinskis, „Danske Bank" Verslo plėtros tarnybos direktorius.

Bankas draudimo išmokų mokėjimą administruoja pagal „Indėlių ir investicijų draudimo" pateiktus duomenis, indėlininkams nereikia imtis papildomų veiksmų ar patiems informuoti apie savo turėtą indėlį. Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra „Danske Bank" klientai, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie pradėjus išmokėti lėšas neturi sąskaitos „Danske Bank", galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Danske Bank" papildomų mokesčių už išmokų mokėjimą netaikys. Jeigu indėlininkai šiuo metu negali atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudžiamasis įvykis kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas" įvyko gegužės 9 d.

Daugiau informacijos:

- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/, tel.:8 5 213 5657;

- apie išmokų mokėjimo tvarką: www.danskebank.lt/unijos, tel.: 1636

Apie draudimo išmokas:

- Vadovaujantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta - JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis

- Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką.

- Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Vadovaujantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.

- Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

- Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Peržiūrėti naujieną

„Indėlių ir investicijų draudimas“ išmokės draudimo išmokas „Laikinosios sostinės kredito“ indėlininkams

Gegužės 9 d. kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas" įvyko draudžiamasis įvykis. VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau - draudimo įmonė) informuoja, kad visi kredito unijos „Laikinosios sostinės kreditas" indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos - iki  birželio 6 d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki birželio 20 d.

„Indėlininkai, turėję indėlį šioje kredito unijoje šiuo metu neturi kreiptis į draudimo įmonę ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Indėlių draudimo išmokas išmokėsime per pasirinktą banką pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Kai tik bus pasirinktas bankas, per kurį indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų", - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimo" direktorė.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma - iki 25 mln. litų, indėlininkų - daugiau nei 1000. 

Apie draudimo išmokas:

- Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta - JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.

- Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką.

- Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Vadovaujantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.

- Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

- Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Peržiūrėti naujieną

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, laikę indėlius virš 65 tūkst. litų, jau gali atsiimti draudimo išmokas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" iš Nacionalinės kredito unijos bankroto administratoriaus gavo duomenis apie mokėtinas draudimo išmokas indėlininkams, Nacionalinėje kredito unijoje laikiusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, ir pervedė jas bankui „Danske Bank". Iš 468 indėlininkų, kuriems draudimo išmokų išmokėjimas buvo pristabdytas, draudimo išmokos pervestos 445 indėlininkams už bendrą 59 mln. 176 tūkst. litų sumą. Iš viso draudimo įmonė bankui jau yra pervedusi 113 mln. 678 tūkst. litų draudimo išmokų, priklausančių 3062 Nacionalinės kredito unijos indėlininkams. Dėl likusių 23 indėlininkų vykdomas detalus tyrimas, jeigu atsiras teisinis pagrindas, draudimo įmonė perves draudimo išmokas teisę į jas įgijusiems indėlininkams.

„Indėlininkai, kurie Nacionalinėje kredito unijoje laikė daugiau nei 65 tūkst. litų, dėl nuo draudimo įmonės nepriklausiusių aplinkybių kurį laiką negalėjo disponuoti savo pinigais. Tačiau draudimo įmonė, atsiradus teisiniam pagrindui pervesti draudimo išmokas ir indėlininkų sąrašus, per kaip įmanoma trumpesnius terminus užtikrino galimybę indėlininkams atgauti jiems priklausančias draudimo išmokas. Norime priminti, kad, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos", - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas" direktorė.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, turėjusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, draudimo išmokų mokėjimas buvo laikinai pristabdytas dėl FNTT vykdyto tyrimo, kuriuo siekta išsiaiškinti, ar teisėtai buvo įgytos indėlio lėšos. Galimybę šiuo atveju stabdyti draudimo išmokų išmokėjimą numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis.

Kovo 26 d. 8 val. „Danske Bank" duomenimis, draudimo išmokas iš banko „Danske Bank" jau atsiėmė 2483 Nacionalinės kredito unijos indėlininkai už bendrą 49,6 mln. litų  sumą.

„Didesnės  nei 65 tūkst. litų draudimo  išmokos  bus administruojamos įprasta tvarka, unijų  indėlininkai dėl išmokų gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank" skyrių", - sako Mindaugas Dambrauskas, „Danske Bank" Produktų ir kanalų plėtros departamento direktorius.

Indėlininkai gali kreiptis į „Danske Bank" skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Draudimo išmokų gavėjams, kurie jau yra tapę „Danske Bank" klientais, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie neturi sąskaitos „Danske Bank", galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Indėlininkai, apsisprendę lėšas pervesti į kito banko sąskaitą ar pasiimti grynuosius pinigus, turės atvykti į „Danske Bank" padalinį ir pateikti reikalingus dokumentus. Su savimi užtenka turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą, kuris išduotas ne anksčiau kaip 2003 metais. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.danskebank.lt/unijos

Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

 Nacionalinei kredito unijai draudžiamasis įvykis įvyko sausio 24 d.

Apie draudimo išmokas:

- Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta - JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis

- Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką, jeigu nenurodyta kitaip.

- Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.

- Remiantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.

- Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

- Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Peržiūrėti naujieną

Nutrauktas įsipareigojimų investuotojams draudimas UAB „SEB ENSKILDA"

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" kovo 19 d. visam laikui nutraukė įsipareigojimų investuotojams draudimą UAB „SEB ENSKILDA" . Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. kovo 19 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 03-22.

Peržiūrėti naujieną

Draudimo išmokos bus pervestos dar 445 Nacionalinės kredito unijos indėlininkams

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas" išmokės draudimo išmokas 445 indėlininkams, Nacionalinėje kredito unijoje laikiusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, kai tik gaus duomenis iš Nacionalinės kredito unijos bankroto administratoriaus. Draudimo išmokas bus galima atsiimti banke „Danske Bank". Teisinis pagrindas pervesti šias draudimo išmokas atsirado gavus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau - FNTT) tyrimo rezultatus. Tyrimu siekta išsiaiškinti Nacionalinėje kredito unijoje laikytų indėlių, didesnių nei 65 tūkst. litų, lėšų įsigijimo teisėtumą.  

"Apgailestaujame, kad indėlininkams, kurie pinigus įgijo teisėtu būdu, teko patirti nepatogumų, tačiau draudimo įmonė daro viską, kad draudimo išmokos kuo greičiau pasiektų indėlininkus. Šiuo metu yra aišku, kad draudimo išmokas galėsime išmokėti 445 iš 468 indėlininkų, kurių lėšų įsigijimo teisėtumas buvo tiriamas. Dėl 23 indėlininkų bus atliekamas detalus tyrimas, jeigu paaiškėtų, kad nėra kliūčių jiems mokėti draudimo išmokas, draudimo įmonė jas išmokės", - teigė Aurelija Mažintienė, „Indėlių ir investicijų draudimas" direktorė.  

Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, turėjusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, draudimo išmokų grąžinimas buvo laikinai pristabdytas dėl FNTT vykdyto tyrimo, kurio metu siekta išsiaiškinti indėlio lėšų įsigijimo teisėtumą. Galimybę šiuo atveju stabdyti draudimo išmokų išmokėjimą numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis.

Draudimo įmonė jau yra bankui pervedusi dalį draudimo išmokų, priklausančių 2617 Nacionalinės kredito unijos indėlininkams.

Peržiūrėti naujieną

Unijų indėlininkai jau atsiėmė daugiau nei pusę draudimo išmokų sumos

Nacionalinės kredito unijos ir „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai jau atsiėmė daugiau nei pusę valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau - draudimo įmonė) iki šiol pervestos draudimo išmokų sumos bankui „Danske Bank", per kurį mokamos draudimo išmokos šių unijų indėlininkams.

„Draudimo įmonė jau yra pervedusi draudimo išmokų visiems „Švyturio taupomosios kasos" ir daliai Nacionalinės kredito unijos indėlininkų už bendrą 71 mln. 575 tūkst. litų sumą. Norime priminti, kad visi indėlininkai savo draudimo išmokas gali atsiimti per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos", - teigė „Indėlių ir investicijų draudimo" direktoriaus pavaduotojas Darius Čerka. 

Vasario 21 d. 15 val. „Danske Bank" duomenimis, draudimo išmokas gavo 1815 Nacionalinės kredito unijos ir „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkų, jiems išmokėta daugiau nei pusė (41.7 mln. Lt) visos iki šiol draudimo įmonės pervestos draudimo išmokų sumos.

Dauguma indėlininkų, kurie kreipėsi dėl draudimo išmokų, yra privatūs asmenys.

Dėl draudimo įmonės pervestų išmokų į „Danske Bank" jau kreipėsi 1546 Nacionalinės kredito unijos indėlininkai ir 269 „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai. Atitinkamai Nacionalinės kredito unijos indėlininkams jau išmokėta 32,1 mln. litų draudimo išmokų, o „Švyturio taupomosios kasos" indėlininkams - 9,6 mln. litų.

„Draudimo išmokų mokėjimas vyksta sklandžiai ir patogiai. Unijų indėlininkai, kurie dar nesikreipė dėl draudimo išmokų, gali tai padaryti bet kuriame „Danske Bank" skyriuje", - sako Mindaugas Dambrauskas, „Danske Bank" Produktų ir kanalų vystymo departamento direktorius.

Indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank" skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Informaciją apie „Danske Bank" klientų aptarnavimo padalinių adresus ir darbo laiką galima rasti čia.

Indėlininkams priklausančias draudimo išmokas draudimo įmonė  bankui „Danske Bank" pervedė vasario 15 d., tą pačią dieną bankas pradėjo išmokėti jas indėlininkams. 

Šis išmokų administravimas indėlininkams nieko nekainuoja.

Peržiūrėti naujieną

Ūkio bankui nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ vasario 19 d. visam laikui nutraukė indėlių draudimą akcinei bendrovei Ūkio bankas. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. vasario 19 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 03-13, kuriuo akcinė bendrovė pripažinta nemokia ir jai išduota banko licencija atšaukta visam laikui.

Peržiūrėti naujieną

Ūkio bankui laikinai nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" taryba nutarė laikinai nutraukti indėlių draudimą Ūkio bankui. Sprendimas priimtas 2013 m. vasario 13 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-29.

Peržiūrėti naujieną

„Švyturio taupomosios kasos“ indėlininkai gali pasiimti draudimo išmokas banke „Danske Bank“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“vasario 15 d., pervedė draudimo išmokas kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ indėlininkams į banką „Danske Bank“.

Visi „Švyturio taupomosios kasos“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į šį banką gali kreiptis nuo vasario 15 dienos. Tačiau, jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Indėlininkai gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank” skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Draudimo išmokų gavėjams, kurie iki draudimo išmokų mokėjimo pradžios yra tapę „Danske Bank” klientais, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie pradėjus išmokėti lėšas neturi sąskaitos „Danske Bank”, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Indėlininkai, apsisprendę lėšas pervesti į kito banko sąskaitą ar pasiimti grynuosius pinigus, turės atvykti į „Danske Bank” padalinį ir pateikti reikalingus dokumentus. Su savimi užtenka turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą, kuris išduotas ne anksčiau kaip 2003 metais.

Bankui pervesta draudimo išmokų suma šios unijos indėlininkams sudaro 17 mln. 73 tūkst. litų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra 482.

„Švyturio taupomajai kasai“ draudžiamasis įvykis įvyko sausio 24 d.

Daugiau informacijos:

Apie draudimo išmokas:

 • Vadovaujantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
 • Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis
 • Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
 • Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką.
 • Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.
 • Vadovaujantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.
 • Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
 • Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.
Peržiūrėti naujieną

Dalis Nacionalinės kredito unijos indėlininkų gali pasiimti draudimo išmokas banke „Danske Bank“

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) vasario 15 d. daliai Nacionalinės kredito unijos indėlininkų pervedė draudimo išmokas į banką „Danske Bank“.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, kurie turėjo ne didesnes nei 65 tūkst. litų sumas, galės pasiimti jiems priklausančias draudimo išmokas nuo vasario 15 dienos. Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Indėlininkai gali kreiptis į bet kurį „Danske Bank” skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Draudimo išmokų gavėjams, kurie iki draudimo išmokų mokėjimo pradžios yra tapę „Danske Bank” klientais, lėšos bus automatiškai įskaitytos į turimą sąskaitą. Indėlininkai, kurie pradėjus išmokėti lėšas neturi sąskaitos „Danske Bank”, galės ją atsidaryti atvykę į banko skyrių ir po to valdyti lėšas einamojoje sąskaitoje įprastais būdais. Indėlininkai, apsisprendę lėšas pervesti į kito banko sąskaitą ar pasiimti grynuosius pinigus, turės atvykti į „Danske Bank” padalinį ir pateikti reikalingus dokumentus. Su savimi užtenka turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą, kuris išduotas ne anksčiau kaip 2003 metais.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, turėjusiems daugiau nei 65 tūkst. litų, draudimo išmokų grąžinimas laikinai nepradedamas dėl nuo draudimo įmonės nepriklausančių aplinkybių. Draudimo išmokų mokėjimas šiems indėlininkams laikinai pristabdytas remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) 2013 m. vasario 8 d. raštu „Dėl draudimo išmokų mokėjimo sustabdymo“, kuriame nurodyta, kad dalies išmokų mokėjimas Nacionalinės kredito unijos indėlininkams turi būti laikinai pristabdytas dėl šiuo metu vykdomo tyrimo. Galimybę šiuo atveju stabdyti draudimo išmokų išmokėjimą numato Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis. FNTT ir Valstybinė mokesčių inspekcija kaip įmanoma greičiau patikrins indėlių lėšų įsigijimo teisėtumą ir nedarys jokių dirbtinių kliūčių sąžiningiems indėlininkams atgauti pinigines lėšas, laikytas Nacionalinėje kredito unijoje.

Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, turėję daugiau nei 65 tūkst. litų, vis tiek gali bet kuriame „Danske Bank” padalinyje atsidaryti sąskaitą, į kurią, pradėjus mokėti draudimo išmokas, draudimo lėšos bus pervestos automatiškai. Tokiu atveju papildomai į banką ateiti nebereikės. Indėlininkai, kurių draudimo išmoka siekia daugiau nei 65 tūkst. litų, turėtų laukti atskiro pranešimo apie išmokėjimą.

Kai tik Nacionalinės kredito unijos bankroto administratorius pateiks duomenis apie mokėtinas draudimo išmokas už indėlius, didesnius nei 65 tūkst. litų, draudimo įmonė jas perves į banką „Danske Bank“.

Draudimo įmonė bankui pervedė dalį draudimo išmokų, kurios šiuo metu sudaro 54 mln. 502 tūkst. litų draudimo išmokų, priklausančių 2617 Nacionalinės kredito unijos indėlininkams.

Nacionalinei kredito unijai draudžiamasis įvykis įvyko sausio 24 d.

Daugiau informacijos:
- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/, tel.:8 5 213 5657;
- apie išmokų mokėjimo tvarką: www.danskebank.lt/unijos, tel.: 1636
- apie FNTT tyrimą: tel.: 8 5 271 7447.

Apie draudimo išmokas:
- Remiantis Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
- Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis
- Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
- Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką, jeigu nenurodyta kitaip.
- Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.
- Remiantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos.
- Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
- Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Peržiūrėti naujieną

Kredito unijai "Švyturio taupomoji kasa" nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ visam laikui nutraukė indėlių draudimą kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. sausio 25 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 03-16 „Dėl kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“.

Peržiūrėti naujieną

Nacionalinei kredito unijai nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ visam laikui nutraukė indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai. Nutarimą nutraukti draudimą 2013 m. sausio 25 d. priėmė įmonės taryba, vadovaudamasiLietuvos Respublikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512; 2011, Nr. 146-6828) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2013 m. sausio 24 d. nutarimą Nr. 03-14 „Dėl Nacionalinės kredito unijos nemokumo, kredito unijos licencijos atšaukimo ir kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo“.

Peržiūrėti naujieną

Nacionalinės kredito unijos ir "Švyturio taupomosios kasos" indėlininkai gaus jiems priklausančias draudimo išmokas

Sausio 24 d. Nacionalinei kredito unijai ir kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ įvyko draudžiamieji įvykiai. Šių kredito unijų indėlininkai, kurių indėliai yra apdrausti pagal Lietuvoje veikiančią indėlių draudimo sistemą, įgyja teisę į draudimo išmoką.

VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) informuoja, kad visi Nacionalinės kredito unijos ir “Švyturio taupomoji kasa” indėlininkai, kuriems priklauso draudimo išmokos, jas gaus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka, t.y. draudimo išmokos indėlininkams bus išmokėtos per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – iki vasario 21 d. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas papildomai ne daugiau kaip 10 darbo dienų, tačiau ne ilgiau kaip iki kovo 7 d.

„Užtikrinsime, kad visi indėlininkams priklausantys pinigai būtų pervesti kaip galima greičiau. Draudimo įmonė indėlių draudimo išmokas išmokės pagal kredito unijos pateiktus duomenis apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius. Draudimo išmokos bus mokamos per įmonės pasirinktą banką.“, – teigė „Indėlių ir investicijų draudimo“ direktorė Aurelija Mažintienė.

Tai reiškia, kad indėlininkai, kurie turėjo indėlį vienoje iš šių kredito unijų, šiuo metu nieko daryti neturi: nereikia niekur kreiptis ar teikti duomenų apie turėtą indėlį. Kai tik bus pasirinktas bankas, draudimo įmonė informuos apie tai žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje. Tada indėlininkai galės kreiptis į šį banką dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Preliminariais duomenimis, bendra mokėtinų draudimo išmokų suma – apie 139 mln. litų, iš jų virš 120 mln. litų sudaro mokėtinos draudimo išmokos Nacionalinės kredito unijos indėlininkams, virš 18 mln. litų – „Švyturio taupomosios kasos indėlininkams. Indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos, yra apie 3650, iš jų 3120 – Nacionalinės kredito unijos indėlininkai, 530 – „Švyturio taupomosios kasos“ indėlininkai.

Siekiant užtikrinti sklandų draudimo išmokų išmokėjimą Nacionalinės kredito unijos ir „Švyturio taupomosios kasos“ indėlininkams, dalį lėšų draudimo įmonei reikės skolintis iš Finansų ministerijos.

Apie draudimo išmokas:
- Draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
- Draudimo išmoka mokama už indėlius, laikytus litais ir užsienio valiuta – JAV doleriais, eurais bei Europos Ekonominės Erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis.
- Jeigu indėlininkas turėjo lėšų skirtingose sąskaitose, jo lėšos yra sumuojamos ir išmokama draudimo išmoka negali būti didesnė nei 345 280 litų.
- Jeigu sąskaitos turėtojai yra keli asmenys, tai kiekvienas iš bendros sąskaitos turėtojų turėtų teisę į maksimalaus dydžio neviršijančią išmoką, jeigu nenurodyta kitaip.
- Jeigu indėlininkas turi įsipareigojimų kredito unijai (pavyzdžiui, yra paėmęs paskolą), draudimo suma skaičiuojama iš turėto indėlio atimant įsipareigojimus, bet negali būti didesnė nei 345 280 litų.
- Remiantis Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, palūkanos už indėlius priskaičiuojamos už laikotarpį iki draudžiamojo įvykio dienos
- Teisę į draudimo išmoką indėlininkas įgyja draudžiamojo įvykio dieną ir ją turi 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.
- Draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos litais.

Peržiūrėti naujieną

Nacionalinei kredito unijai laikinai nutrauktas indėlių draudimas

Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" taryba nutarė laikinai nutraukti indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai. Sprendimas priimtas 2012 m. gruodžio 13 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 03-275.

Peržiūrėti naujieną

Apie mus rašo: Ištuštintas fondas ieškos būdų vėl prisipildyti

Draudimo išmokas bankrutuojančio banko „Snoras“ indėlininkams mokančiame Indėlių draudimo fonde šiuo metu yra susidariusi daugiau kaip 2 mlrd. Lt skylė. Tačiau fondo vadovybė tikisi, kad jau kitąmet fondo bus sukaupęs bent 200 mln. Lt rezervą.

Indėlių draudimo fondo (IDF), valdomo valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID), turto vertė šių metų birželio 30 d. buvo neigiama ir sudarė 2,24 mlrd. Lt, nurodoma naujai paskelbtoje IID 2012 m. I pusm. veiklos ataskaitoje. Palyginti, šių metų pradžioje fondo „skylė“ buvo 2,28 mlrd. Lt.

„IDF gali būti atkuriamas iš kelių šaltinių - iš draudėjų mokamų draudimo įmokų ir iš lėšų, gautų iš likviduojamo banko „Snoras“. Planuojama, kad iki 2013 m. vidurio vien iš draudimo įmokų IDF bus sukaupęs 200 mln. Lt rezervą“, - VŽ komentuoja Aurelija Mažintienė, IID laikinoji vadovė.

Fondas skaičiuoja, kad vien per šių metų I pusm., surinkus draudimo įmokas iš kredito įstaigų ir gavus pajamų iš investicijų, pasipildė 47,79 mln. Lt.

Grąžins paskolų

Bendrovė IID paskolą, kuri Finansų ministerijos įmonei buvo suteikta išmokėti kompensacijoms „Snoro“ indėlininkams, per I šių metų pusm. sumažino 727,4 mln. Lt. Taigi, per pusmetį ji sumenko nuo 2,98 mlrd. iki 2,25 mlrd. Lt.

„Vien iš draudimo įmokų iki 2015 m. pabaigos Finansų ministerijai planuojama grąžinti daugiau nei 1,2 mlrd. Lt. Kai bus atiduota paskola, IDF bus didinamas toliau“, - teigia p. Mažintienė.

Iš viso įmonei IID 2011 m. gruodžio 7 d. Vyriausybė buvo suteikusi 3,265 mln. Lt paskolą už nulines palūkanas. Paskolos terminas baigiasi 2017 m. gruodžio 1 d.

„Dėl „Snoro” bankroto atsirado papildomas lėšų poreikis, todėl ieškosime teisinių būdų, kaip galima būtų pritraukti papildomų lėšų į IDF“, - teigia p. Mažintienė.

97%

Nuo draudimo išmokų „Snoro“ indėlininkams mokėjimo pradžios, t. y. 2011 m. gruodžio 14 d. iki šių metų birželio 30 d., draudimo išmokos buvo pervestos 96,84% „Snoro“ indėlininkų, viso buvo atseikėta 3,91 mlrd. Lt. Palyginti, apskaičiuota draudimo suma „Snoro indėlininkams siekė daugiau kaip 4 mlrd. Lt.

Vien per 2012 m. I pusm. IDF išmokėjo 37,2 mln. Lt vertės draudimo išmokų likutį buvusiems „Snoro“ indėlininkams.

Šių metų birželio pabaigoje mokėtinos draudimo išmokos „Snoro“ indėlininkams sudarė 127,68 mln. Lt, palyginti, 2011 m. pab. jos siekė 775,65 mln. Lt.

Tik lietuviškos

Šių metų birželio 30 d. IID investicijas sudarė tik Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, o jų vertė siekė 50,5 mln. Lt.

Palyginti, pernai rudenį, prieš „Snoro“ nacionalizavimą, fondo turtas sudarė 1,668 mlrd. Lt, didžiausia jo dalis teko įvairių šalių obligacijoms.

„Siekdami sumažinti skolą Finansų ministerijai, o kartu nuimti dalį naštos nuo mokesčių mokėtojų pečių, pardavėme visas IDF priklausančias obligacijas, o obligacijas, tenkančias Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondui ir įmonės nuosavam kapitalui, pasilikome“, - aiškina p. Mažintienė.

Pasak jos, likusių vertybinių popierių parduoti neketinama, nes jie susiję su investicijų, o ne indėlių draudimo fondu.

Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir IID valdomiems fondams (IDF ir Įsipareigojimų investuotojams fondui), proporcingai jų dydžiui. Pirmąjį pusmetį bendrovės investicijų palūkanų pajamos sudarė 4,81 mln. Lt.

Šaltinis: "Verslo žinios"
Plačiau: http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=53311#ixzz2EGyzh7hw

Peržiūrėti naujieną

„Snoro“ indėlininkams skirtų draudimo išmokų pervesta už daugiau kaip 4 mlrd. litų

Per tris pirmuosius šių metų ketvirčius VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė) bankams, per kuriuos išmokamos draudimo išmokos, papildomai pervedė 37,81 mln. litų, skirtų likviduojamo banko „Snoras“ indėlininkams.

Iki šių metų rugsėjo 30 d. bankai, per kuriuos išmokamos draudimo išmokos, išmokėjo draudimo išmokų 209 tūkstančiams „Snoro“ indėlininkų už 3,96 mlrd. litų sumą. Dar 169 tūkstančiai draudimo išmokų gavėjų iki šiol nėra atsiėmę jiems priklausančių draudimo išmokų už bendrą 79,55 mln. litų sumą. Iki šiol dalis draudimo išmokų neatsiimta dėl įvairių priežasčių, kurių dažniausiai pasikartojančios yra šios: tvarkomi paveldėjimo dokumentai, areštuotos draudimo išmokų gavėjų sąskaitos, keičiasi užsienio piliečių ar įmonių duomenys, vyksta teisminiai procesai dėl draudimo išmokos dydžio, draudimo išmokos gavėjas negali bankui pateikti reikalingų dokumentų draudimo išmokai gauti, tvarkomi įgaliojimai, asmenys yra išvykę iš Lietuvos arba atlieka bausmę, taip pat dėl itin mažų buvusių indėlių sumų.

Nuo draudimo išmokų mokėjimo pradžios, t.y. 2011 m. gruodžio 14 d., iki 2012 m. rugsėjo 30 d. įmonė pervedė draudimo išmokų už 4,04 mlrd. litų sumą į bankų, pasirinktų draudimo išmokoms išmokėti, sąskaitas.

Apie VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“:
Įmonė draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams.

2012 m. rugsėjo 30 d. įmonės klientais buvo: 8 komerciniai bankai, 77 kredito unijos, 10 finansų maklerio įmonių, 12 valdymo įmonių.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis – 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais.

Teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informacija

Peržiūrėti naujieną

Teismas: neišleistų „Snoro“ obligacijų pirkėjui draudimo išmoka nepriklauso

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ neturi mokėti draudimo išmokos investavusiajam į neįvykusią obligacijų emisiją. Teismas nustatė, kad „Indėlių ir investicijų draudimas“ neturi mokėti draudimo išmokos neišleistų obligacijų pirkėjui, padavusiam ieškinį dėl teisės pripažinimo ir įpareigojimo išmokėti draudimo išmoką. Ieškovas nurodė, kad šiuo metu likviduojamas bankas „Snoras“ be jo leidimo nurašė jo lėšas, esančias jo sąskaitoje ir panaudojo pinigus, skirtus obligacijų įsigijimui ne pagal paskirtį, nes obligacijos nebuvo išleistos bei tuo, kad bankui „Snoras“ iškėlus bankroto bylą, šis įvykis tapo draudiminis ir atsakovas privalo jam sumokėti draudimo išmoką. Teismas nustatė, kad nėra pagrindo teigti, jog lėšos už neįsigaliojusias obligacijas buvo perleistos be investuotojo valios. Teismo sprendime nurodoma, kad draudimo objektu negali būti paties draudėjo (šiuo atveju – tai bankas „Snoras“) išleisti vertybiniai popieriai, tuo tarpu trečiojo asmens obligacijos, kurias pirko ieškovas, remiantis Vertybinių popierių įstatymu, ir yra skolos vertybiniai popieriai. Taigi investuotojas, investuodamas į „Snoro“ skolos vertybinius popierius, pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, neįgijo teisės į draudimo išmoką.

Peržiūrėti naujieną

2011 metų IV ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams.

Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais.

2011 metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 82 kredito įstaigos, 10 FMĮ bei 11 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas.

Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams.

2011 m. lapkričio 24 d. įvyko AB banko SNORAS draudžiamasis įvykis, dėl kurio įmonė išmokėjo draudimo išmokas, kurių bendra suma viršijo įmonės disponuojamų lėšų sumą. Dėl šio įvykio įmonė pasiskolino iš Finansų ministerijos 2.979,15 mln. litų. Įmonė, remdamasi AB banko SNORAS duomenimis, draudimo išmokoms išmokėti iki 2011-12-31 pervedė bankams, per kuriuos yra išmokamos draudimo išmokos, 4.003,68 mln. litų, kurie turi būti išmokėti daugiau nei 365 tūkst. indėlininkų. Daugiau nei 159 tūkst. indėlininkų atsiėmė draudimo išmokas, kurios sudarė 3.228,04 mln. litų.

Indėlių draudimo fondo dydis 2011 metų gruodžio 31 d. buvo -2 280,45 mln. Litų. Per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas sumažėjo 3 948,85 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų IV ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas sumažėjo 252,18 proc.

2011 metų gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 42,84 mln. Litų.Nuosavas kapitalas per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 0,34 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 3,22 proc.
Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2011 metų gruodžio 31 d. buvo 6,34 mln. Litų. Per 2011 metų ketvirtąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,05 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 5,71 proc.

Peržiūrėti naujieną

Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl kreditorinių reikalavimų

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ iki 2012 m. gegužės 1 d. banko SNORAS indėlininkų draudimo išmokoms išmokėti per bankus iš viso yra pervedusi 4.039 mln. Lt. Didžioji draudimo išmokų dalis jau išmokėta: indėlininkai pasiėmė draudimo išmokų už 3.859 mln. Lt, arba beveik 96 proc. visų draudimo išmokų.

Likę banko SNORAS indėlininkai draudimo išmokas gali pasiimti bet kada per 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos, t.y. iki 2016 m. lapkričio 24 d. Didžioji neatsiimtų draudimo išmokų dalis priklauso užsienyje registruotiems juridiniams asmenims.

Vakar (2012-06-06) Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą, pagal kurį indėlininkams bankuose paruoštos, bet dar jų neatsiimtos lėšos yra priskiriamos prie šių indėlininkų kreditorinių reikalavimų bankui SNORAS. Indėlininkui atsiėmus draudimo išmoką ši suma tampa „Indėlių ir investicijų draudimo“ kreditorinio reikalavimo dalimi. Todėl „Indėlių ir investicijų draudimo“ kreditorinio reikalavimo suma dar nežymiai padidės, priklausomai nuo to, kiek draudimo išmokų dar bus atsiimta.

Pastarasis teismo sprendimas „Indėlių ir investicijų draudimo“ kreditorinio reikalavimo dydžiui esminės įtakos neturi, nes pagal išmokėtą draudimo išmokų sumą įmonė yra didžiausias kreditorius, turintis 60,7 proc. visų bankui SNORAS pareikštų kreditorinių reikalavimų.

Banko SNORAS indėlininkų draudimo išmokoms išmokėti buvo panaudotos indėlių draudimo fonde sukauptos lėšos bei VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ suteikta paskola iš valstybės iždo. Paskolą reikės grąžinti iš lėšų, gautų bankroto proceso metu realizavus banko SNORAS turtą.

Peržiūrėti naujieną

Pasirinkti bankai "Snoro" indėlininkams priklausančioms draudimo išmokoms

Šiandien valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ parinko bankus, per kuriuos bus mokamos draudimo išmokos gyventojams ir įmonėms, laikiusiems lėšas AB banke SNORAS Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ gyventojams draudimo išmokoms mokėti pasirinko AB SEB banką. Juridiniams asmenis draudimo išmokas mokėti pasirinkti visi bankai, kurie išreiškė susidomėjimą prisidėti prie šios svarbios funkcijos – draudimo išmokų mokėjimo – įgyvendinimo. Juridiniams asmenims draudimo išmokos bus mokamos šiuose bankuose: Vilniaus apskirtyje – AB SEB bankas, Kauno – AB Ūkio bankas, Klaipėdos – Danske bankas, Šiaulių – AB Šiaulių bankas, Panevėžio – Nordea bankas, Alytaus ir Marijampolės – AB bankas „Swedbank“, Telšių ir Utenos apskrityse – AB DNB bankas, Tauragės apskrityje – UAB Medicinos bankas. Parenkant banką gyventojų išmokoms mokėti buvo atsižvelgiama į kuo platesnį banko padalinių, kuriuose bus aptarnaujami buvę AB banko SNORAS indėlininkai, tinklą visoje Lietuvoje, tokiu būdu sudarant galimybes gyventojams gauti draudimo išmokas AB SEB banko padaliniuose toje pačioje vietovėje, kurioje veikė ir paslaugas teikė AB bankas SNORAS. Taip pat, pasirenkant banką buvo siekiama kuo mažesnių kaštų ir valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“, ir gyventojams, atsiimantiems draudimo išmokas šiame banke. Šiuo metu tarp valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir bankų yra derinami visi reikalingi su sklandžiu išmokų mokėjimu susiję pasirengimo darbai (indėlininikų sąrašų sudarymas, duomenų patikslinimas, informacinių sistemų parengimas ir kiti reikiami darbai). Pabrėžtina, kad nei gyventojams, nei įmonėms nereikia skubėti į bankus, taip pat nereikia imtis jokių papildomų veiksmų informuojant bankus ar pateikiant jam kokius nors dokumentus, nes visą reikalingą informaciją bankai gaus iš valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“. Apie išmokėjimo vietą ir tvarką bankai ir valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ paskelbs viešai atskirai.

Peržiūrėti naujieną

2011 metų III ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2011 metų trečiąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 82 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 10 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2011 metų trečiąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. 2011 metų rugsėjo 30 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 42,5 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2011 metų trečiąjį ketvirtį padidėjo 0,49 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 3,47 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2011 metų rugsėjo 30 d. buvo 1.668,41 mln. Litų. Per 2011 metų trečiąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 63,58 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų III ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 15,86 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2011 metų rugsėjo 30 d. buvo 6,29 mln. Litų. Per 2011 metų trečiąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,07 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 5,94 proc.

Peržiūrėti naujieną

Metinė Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos konferencija

Įmonės direktorius Raimundas Žilinskas dalyvavo Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos (IADI) konferencijoje "Po krizės: Poreikis stiprinti finansinio stabilumo sistemą", vykusioje spalio 18-20 dienomis Varšuvoje.

Peržiūrėti naujieną

TVF misijos atstovai įmonėje

Spalio 5 dieną įmonėje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo atstovas Thordur Olafsson ir Pasaulio banko atstovas Martin Bijsterbosch ekonominių konsultacijų misijos susitikime, kuriame su įmonės direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju aptarė indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo aktualijas.

Peržiūrėti naujieną

2011 metų II ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2011 metų antrąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 82 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 9 valdymo įmonės. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2011 metų antrąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. 2011 metų birželio 30 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 42,00 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2011 metų antrąjį ketvirtį padidėjo 0,29 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 2,53 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2011 metų birželio 30 d. buvo 1.604,82 mln. Litų. Per 2011 metų antrąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 55,37 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų II ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 15,11 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2011 metų birželio 30 d. buvo 6,22 mln. Litų. Per 2011 metų antrąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,04 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 4,95 proc.

Peržiūrėti naujieną

2011 metų I ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2011 metų pirmąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 78 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 10 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2011 metų pirmąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. 2011 metų kovo 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 41,71 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2011 metų pirmąjį ketvirtį t.y. nuo metų pradžios padidėjo 0,21 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 3,46 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2011 metų kovo 31 d. buvo 1.549,45 mln. Litų. Per 2011 metų pirmąjį ketvirtį t.y. nuo metų pradžios Indėlių draudimo fondas padidėjo 50,95 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų I ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 16,43 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2011 metų kovo 31 d. buvo 6,17 mln. Litų. Per 2011 metų pirmąjį ketvirtį t.y. nuo metų pradžios šis fondas padidėjo 0,17 mln. Litų. Palyginus su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 5,72 proc.

Peržiūrėti naujieną

2010 metų IV ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 78 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 10 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo atlikti 3 patikrinimai: 2 patikrinimai atlikti AB Šiaulių banke ir vienas patikrinimas FMĮ AB G.Steponkaus kontora. Pirmo AB Šiaulių banke atlikto patikrinimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip yra pasirengta draudimo išmokų apskaičiavimui, antro - patikrinti, ar tinkamai yra informuojami indėlininkai ir investuotojai. FMĮ AB G.Steponkaus kontora patikrinimo metu buvo tikrinama, ar laikomasi įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos bei ar tinkamai yra informuojami investuotojai. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. Bendra pajamų iš investicijų suma sudarė 54,62 mln. Litų, o tai yra 2,37 proc. daugiau nei 2009 metų IV ketvirtį. 2010 metų gruodžio 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 41,5 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį padidėjo 0,43 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 1,74 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 4,38 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2010 metų gruodžio 31 d. buvo 1.498,5 mln. Litų. Per 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 58,54 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 224,57 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų IV ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 17,63 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2010 metų gruodžio 31 d. buvo 5,998 mln. Litų. Per 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,06 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 0,39 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 6,86 proc.

Peržiūrėti naujieną

2010 metų III ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2010 metų trečiąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 78 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 10 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. 2010 metų trečiąjį ketvirtį buvo atlikti 3 patikrinimai: vienas patikrinimas atliktas AB DnB NORD banke ir du patikrinimai kredito unijoje „Nacionalinė“. Patikrinimo metu AB DnB NORD banke ir pirmo patikrinimo KU „Nacionalinė“ patikrinimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip yra pasirengta draudimo išmokų apskaičiavimui. Kito KU „Nacionalinė“ patikrinimo metu buvo tikrinama, ar laikomasi draudimo įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos bei ar tinkamai yra informuojami indėlininkai. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2010 metų trečiąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. Bendra pajamų iš investicijų suma sudarė 41,25 mln. Litų, o tai yra 4,46 proc. daugiau nei 2009 metų III ketvirtį. 2010 metų rugsėjo 30 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 41,07 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2010 metų atrečiąjį ketvirtį padidėjo 0,1 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 1,31 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 4,52 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2010 metų rugsėjo 30 d. buvo 1.439,96 mln. Litų. Per 2010 metų trečiąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 45,84 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 166,03 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų III ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 18,00 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2010 metų rugsėjo 30 d. buvo 5,94 mln. Litų. Per 2010 metų trečiąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,01 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 0,32 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 7,00 proc.

Peržiūrėti naujieną

2010 metų II ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2010 metų antrąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 78 kredito įstaigos, 9 FMĮ bei 10 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. 2010 metų antrąjį ketvirtį buvo atlikti 3 patikrinimai: AB Ūkio banko ir 2 patikrinimai atlikti kredito unijoje „Vilties kelias“. Tiek AB Ūkio banko, tiek KU „Vilties kelias“ patikrinimų metu buvo tikrinama, kaip yra pasirengta draudimo išmokų apskaičiavimui. Kito KU „Vilties kelias“atlikto patikrinimo pagrindinis tikslas buvo išsiaiškinti, ar laikomasi įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos bei ar tinkamai yra informuojami indėlininkai. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka, bei investavimo taisyklėmis. 2010 metų antrąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat indėliai Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. Bendra pajamų iš investicijų suma sudarė 27,92 mln. Litų, o tai yra 9,16 proc. daugiau nei 2009 metų I pusmetį. 2010 metų birželio 30 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 40,97 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2010 metų antrąjį ketvirtį padidėjo 0,65 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 1,2 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 5,07 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2010 metų birželio 30 d. buvo 1.394,12 mln. Litų. Per 2010 metų antrąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 63,31 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 120,19 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų pusmečio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 18,86 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2010 metų birželio 30 d. buvo 5,92 mln. Litų. Per 2010 metų antrąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,09 mln. Litų, o nuo metų pradžios – 0,31 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 7,46 proc.

Peržiūrėti naujieną

TVF misijos atstovai įmonėje

2010 m. gegužės 20 d. Tarptautinio valiutos fondo atstovai Luis Cortavarria-Checkley ir Jerome Vacher su įmonės direktoriumi Raimundu Žilinsku ir direktoriaus pavaduotoju Dariumi Čerka aptarė indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo aktualijas. TVF misija dirbs iki gegužės 25 d.

Peržiūrėti naujieną

2010 metų I ketvirčio veiklos apžvalga

Valstybės įmonė "Indėlių ir investicijų draudimas" (toliau – įmonė), įgyvendindama Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nuostatas, draudžia bankų bei kredito unijų indėlininkų indėlius ir bankų, finansų maklerio įmonių (toliau – FMĮ) bei valdymo įmonių, turinčių teisę teikti investicines paslaugas (toliau – valdymo įmonės), įsipareigojimus investuotojams. Vadovaudamasi šiomis nuostatomis įmonė administruoja du fondus: Indėlių draudimo fondą ir Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondą. Indėlių draudimo fondas gali būti naudojamas kompensuoti bankuose ir kredito unijose (toliau – kredito įstaigose) laikomus indėlius ir įsipareigojimus investuotojams, o Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas - kompensuoti FMĮ ir valdymo įmonių įsipareigojimus investuotojams. Įvykus draudžiamajam įvykiui, indėlių draudimo išmokos dydis - 100 proc. indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Jei investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios, įvykus draudžiamajam įvykiui išmokama 100 proc. įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 proc. – nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. 2010 metų pirmąjį ketvirtį įmonės klientais, t. y. draudėjais, buvo 77 kredito įstaigos, 10 FMĮ bei 11 valdymo įmonių. Įmonė draudžia indėlius litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis, įsipareigojimus investuotojams vertybiniais popieriais – visomis valiutomis, o įsipareigojimus investuotojams pinigais – litais, JAV doleriais, eurais ir Europos ekonominės erdvės valstybių nacionalinėmis valiutomis. Draudimo įmokas kredito įstaigos moka kas mėnesį pagal kiekvienos dienos indėlių likučius. FMĮ ir valdymo įmonės įmokas moka vieną kartą per metus, atsižvelgdamos į pavedimų, įvykdytų per praėjusius kalendorinius metus, vertę. Įmonė nuolat tikrina, kaip draudėjai laikosi draudimo tvarkos. Tam tikslui visos gaunamos draudėjų ataskaitos yra kruopščiai patikrinamos, nustatant, ar teisingai yra apskaičiuotos draudimo įmokos, yra vykdomas draudimo įmokų mokėjimo monitoringas, atrankos būdu vykdomas draudėjų patikrinimas. 2010 metų pirmąjį ketvirtį buvo atlikti 2 patikrinimai: UAB „Medicinos banko“ ir AB „Parex banko“. UAB „Medicinos banko“ patikrinimo metu buvo tikrinama, ar laikomasi įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, kaip yra pasirengta draudimo išmokų apskaičiavimui bei ar tinkamai yra informuojami indėlininkai. AB „Parex banko“ atlikto patikrinimo pagrindinis tikslas buvo išsiaiškinti, kaip bankas yra pasirengęs draudimo išmokų apskaičiavimui. Įmonė investuoja įmonės kapitalo lėšas ir administruojamus fondus vadovaudamasi įmonės tarybos nustatyta investavimo politika ir tvarka bei investavimo taisyklėmis. 2010 metų pirmąjį ketvirtį įmonės investicijas sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, išleisti litais, užsienio valstybių vyriausybių vertybiniai popieriai, išleisti JAV doleriais ir eurais, taip pat taupomasis indėlis Lietuvos banke. Pajamos iš investicijų yra paskirstomos įmonės nuosavam kapitalui ir abiems fondams proporcingai jų dydžiams. Bendra pajamų iš investicijų suma sudarė 13,64 mln. Litų, o tai yra 9,3 proc. daugiau nei 2009 metų pirmąjį ketvirtį.. 2010 metų kovo 31 d. įmonės nuosavas kapitalas buvo 40,32 mln. Litų. Nuosavas kapitalas per 2010 metų pirmąjį ketvirtį padidėjo 0,55 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, nuosavas kapitalas padidėjo 4,17 proc. Indėlių draudimo fondo dydis 2010 metų kovo 31 d. buvo 1.330,81 mln. Litų. Per 2010 metų pirmąjį ketvirtį Indėlių draudimo fondas padidėjo 56,88 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų pirmojo ketvirčio duomenimis, Indėlių draudimo fondas išaugo 18,16 proc. Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo dydis 2010 metų kovo 31 d. buvo 5,84 mln. Litų. Per 2010 metų pirmąjį ketvirtį šis fondas padidėjo 0,22 mln. Litų. Palyginus su 2009 metų tuo pačiu laikotarpiu, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondas padidėjo 6,64 proc.

Peržiūrėti naujieną

Baigėsi konkursas "Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas"administruojamų lėšų investavimo investicinių paslaugų viešasis pirkimas"

Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" paskelbto administruojamų lėšų investavimo investicinių paslaugų supaprastinto viešojo pirkimo konkurso nugalėtoju pripažinta Finasta, su kuria 2010-04-08 pasirašyta sutartis.

Peržiūrėti naujieną

Paskelbtas konkursas "Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" administruojamų lėšų investavimo investicinių paslaugų viešasis pirkimas"

2010-03-03 Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" paskelbė administruojamų lėšų investavimo investicinių paslaugų supaprastinrą viešąjį pirkimą. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, įvyks 2010-03-19 09:00 val. įmonės patalpose. Viešojo pirkimo dokumentus galima atsisiųsti adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=10188&LID=13745

Peržiūrėti naujieną

Įmonės 2009 m. pagrindiniai veiklos štrichai

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ 2009 12 31 iš viso sukaupusi lėšų 1 319,3mln. Lt, iš jų: Indėlių draudimo fonde 1 273,9 mln. Lt, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fonde 5,6 mln. Lt, Įmonės nuosavas kapitalas 39,8 mln. Lt. Investuodama į VVP administruojamus fondus ir įmonės nuosavą kapitalą įmonė 2009 m. uždirbo 53,36 mln. Lt pajamų, o tai 29,1 proc. daugiau nei 2008 m. 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad indėlių draudimo suma 100 000 eurų galioja neribotą laiką, o draudimo išmokų terminas nuo 2010 m. gruodžio 31 d. sutrumpėja iki 20 darbo dienų su galimybe pratęsti jį dar 10 darbo dienų. Indėlininko indėlius Lietuvoje draudžia kredito įstaigos – bankai ir kredito unijos. Kredito įstaigos bankroto atveju indėlininkui priklauso 100% indėlio iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais. Draudimo išmoka skaičiuojama indėlininkui vienoje kredito įstaigoje (banke ar kredito unijoje). Taigi kiekvienoje kredito įstaigoje yra garantuojama po 100 000 eurų. Indėlio suma, nuo kurios apskaičiuojama draudimo išmoka, apskaičiuojama sudėjus indėlininko visų sąskaitų vienoje kredito įstaigoje lėšų sumą (įskaitant ir sukauptas palūkanas) su kitomis indėlininko lėšomis toje pačioje kredito įstaigoje, į kurias indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas. Kitų reikalavimo teisių atsiradimo pavyzdžiu galėtų būti: pinigai, gauti indėlininko vardu, bet dar neįskaityti į jo sąskaitą; pradėta, bet neužbaigta operacija (pinigai nurašyti nuo sąskaitos, bet dar nepervesti gavėjui; pinigai pateikti nupirkti vertybinius popierius, bet dar popieriai nenupirkti; pinigai pateikti kredito įstaigai ar nurašyti nuo sąskaitos mokesčiams mokėti, bet mokesčiams dar nepervesti ir kt.). Įsipareigojimai investuotojui yra kompensuojami 100 procentų įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų atitinkančios sumos litais ir 90 procentų įsipareigojimų investuotojams nuo 3 000 eurų atitinkančios sumos litais iki 22 000 eurų atitinkančios sumos litais. Visi Lietuvoje įsteigti bankai (9), visos kredito unijos (68), visos Finansų maklerio įmonės (10) ir visos investicinių fondų valdymo įmonės (11) yra apdraudę indėlius ir įsipareigojimus investuotojams mūsų įmonėje. Indėliai yra kompensuojami iš Indėlių draudimo fondo, o įsipareigojimai investuotojams – iš Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu Lietuvoje veikiantys užsienio finansų įstaigų filialai nedalyvauja Lietuvos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemoje. Esant reikalui draudimo išmokas šių įstaigų indėlininkams ir investuotojams turėtų išmokėti indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos tų valstybių, kuriuose tos įstaigos yra įsteigtos. Lietuvos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo sistema šių įstaigų klientams draudimo išmokų nemoka.

Peržiūrėti naujieną

Įsigaliojo Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pakeitimai

VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" tarybos nutarimu buvo pakeista Draudimo išmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Pakeitimai paskelbti 2009-11-16 dienos Valstybės žiniose Nr.136-5975.

Peržiūrėti naujieną

Indėlių draudimo suma 100 000 eurų

2009 m. rugpjūčio 4 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2,4,5,7,9,10,13,18,20,21,26 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 28 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas.

Vienas svarbiausių pasikeitimų:

indėlių draudimo išmokos dydis -  iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais - įsigaliojo neribotam laikui.

Peržiūrėti naujieną

Europos Parlamentas pakeitė Direktyvą dėl indėlių garantijų sistemų

EUROPOS PARLAMENTAS IR TARYBA 2009 m. kovo 11 d. priėmė DIREKTYVĄ 2009/14/EB iš dalies keičiančią Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino. Nustatoma, kad nuo 2010 m. gruodžio 31 d. draudimo suma turi būti nemažesnė nei 100 000 eurų, o draudimo išmokų terminas - 20 darbo dienų, kuris gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

Peržiūrėti naujieną

Patvirtinti įmonės 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr.1K-128 "Dėl valstybės įmonės  "Indėlių ir investicijų draudimas" 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimo" patvirtinti įmonės 2008 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir įmonės 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

Peržiūrėti naujieną

Patvirtintas įmonės 2009 - 2011 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K - 099 "Dėl Valstybės įmonės "Indėlių ir investicijų draudimas" 2009 - 2011 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintas įmonės 2009 - 2011 metų strateginis veiklos planas.

Peržiūrėti naujieną

7-oji metinė IADI konferencija

2008 m. spalio 29-31 d. Vašingtone, JAV, vyko 7-oji metinė Tasptautinės indėlių draudikų asociacijos (IADI) konferencija, kurioje dalyvavo įmonės direktoriaus pavaduotojas Darius Čerka. Pagrindinis dėmesys konferencijoje buvo skiriamas indėlių draudimo sistemų padėčiai ir veiklai finansinių krizių atvejais.

Peržiūrėti naujieną

Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. draudžiamų indėlių suma - 100 000 eurų

2008 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 5, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (žin., 2008, Nr. 15-512; 2008, Nr. 121-4589). Įstatymu numatyta, kad kredito įstaigose yra draudžiami fizinių ir juridinių asmenų indėliai (pinigų, esančių indėlininkui priklausančiose banko sąskaitose, indėlio sąskaitose ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teisę, suma vienoje kredito įstaigoje) 100 000 eurų suma kompensuojant 100 proc. Taigi, kiekvienoje kredito įstaigoje vienam indėlininkui kompensuojama po 100 000 eurų, t.y. 345 280 litų.

Peržiūrėti naujieną

EFDI metinis susirinkimas

Dubline rugsėjo 22-23 d. įvyko EFDI metinis susirinkimas ir EFDI bei IADI pirmoji jungtinė konferencija.

Įmonės direktorius dalyvavo Europos indėlių draudikų forumo metiniame susirinkime ir pirmojoje jungtinėje Europos indėlių draudikų forumo ir Tarptautinės indėlių draudikų asociacijos konerencijoje, vykusiose Dubline. Konferencijoje direktorius skaitė pranešimą.

Peržiūrėti naujieną

Tarptautinė konferencija Varšuvoje

Įmonės direktorius dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Indėlių draudimo sistemos finansų rinkų integravimosi akivaizdoje“, vykusioje Varšuvoje, ir skaitė joje pranešimą.

Įmonės direktorius dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Indėlių draudimo sistemos finansų rinkų integravimosi akivaizdoje“, vykusioje Varšuvoje, ir skaitė joje pranešimą.

Peržiūrėti naujieną

Atnaujintas indėlių draudimas Nacionalinei kredito unijai

ringan.php;VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" taryba 2008-08-13 nutarimu Nr. 02-8 atnaujino indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2635; 2008, Nr. 15-512) 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl Nacionalinei kredito unijai taikytos poveikio priemonės atšaukimo“ bei į valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 02-2-1 „Dėl laikino indėlių draudimo nutraukimo Nacionalinei kredito unijai“ („Informaciniai pranešimai“, 2008, Nr. 14-204) valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba n u t a r i a: 1. Atnaujinti indėlių draudimą Nacionalinei kredito unijai. 2. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 02-2-1 „Dėl laikino indėlių draudimo nutraukimo Nacionalinei kredito unijai“ („Informaciniai pranešimai“, 2008, Nr. 14-204) pripažinti netekusiu galios.

Peržiūrėti naujieną